Protipožiarny akrylátový tmel PROMASEAL®-A

PROMASEAL®-A je protipožiarny intumescentný jednozložkový tmel na akrylátovej báze. Vďaka jeho vynikajúcim aplikačným vlastnostiam sa dajú škáry a otvory utesniť veľmi rýchlo a bezpečne. Je pretierateľnými bežnými náterovými hmotami.

Viac informácií

Aplikácia:

PROMASEAL®-A sa používa na tesnenie škár v stenách a stropoch s pohybom najviac 7,5%. Môže sa používať ako tesnenie medzi konštrukčnými prvkami stavby a izoláciou.

Výhody:

  • pretierateľný
  • dobrá priľnavosť k rôznym povrchom

Hustota (suchá): 1,8 g/cm³
Hustota (mokrá): 1,6 g/cm³
Obsah neprchavých látok: 86 %
Kategória použitia: Y₁, Y₂, Z₁, Z₂
Farba: Biela
Spotrebovať do: 18 mesiacov
Podmienky skladovania: Skladujte v chladnom a suchom prostredí: 3 °C až 35 °C; minimálna životnosť pôvodných utesnených nádob pri skladovaní je uvedená na obale;
Minimálna teplota skladovania: 3 °C
Maximálna teplota skladovania: 35 °C

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb