Protipožiarny náter PROMASEAL®-A spray

PROMASEAL®-A Spray je jednozložkový akrylátový permanentne elastický protipožiarny tesniaci náter. Po vyschnutí vytvára veľmi pružnú tesniacu vrstvu. Výborne sa hodí na tesnenia, ktoré musia odolávať dilatačnému pohybu a tiež vlhkosti. Vďaka vynikajúcim aplikačným vlastnostiam umožňuje rýchlo a bezpečne utesniť škáry.

Viac informácií

Aplikácia:

PROMASEAL®-A Spray je protipožiarny náter pre spoje v stenách a podlahách. Je vhodný na použitie v škárach, ktoré umožňujú pohyb, na zaistenie utesnenia brániaceho šíreniu dymu a ohňa. Zabraňuje šíreniu požiaru do iného požiarneho úseku.

Výhody:

  • Jednoduchá inštalácia
  • 30 % rozťažnosť v ťahu
  • Dokonale priľnavý
  • Po zaschnutí odolný proti vlhkosti

Reakcia na požiar: C-s2,d0
Obsah neprchavých látok: 70 %
Kategória použitia: Y₁, Y₂, Z₁, Z₂
Farba: Siva
Spotrebovať do: 12 mesiacov
Podmienky skladovania: Skladujte v chladnom a suchom prostredí: 3 °C až 35 °C; minimálna životnosť pôvodných utesnených nádob pri skladovaní je uvedená na obale;
Minimálna teplota skladovania: 3 °C
Maximálna teplota skladovania: 35 °C

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb