Protipožiarna omietka PROMASPRAY®-P300

PROMASPRAY®-P300 je priemyselne vyrábaná prášková zmes nízkej hmotnosti pripravená na použtie. Vyvinutá bola pre nanášanie striekaním. Materiálové zloženie je na báze vermikulitu a sádry. V miešačke sa k zmesi pridáva voda. V závislosti od hrúbky nástreku a vlastností chránenej konštrukcie sa dosahuje požiarna odolnosť od 15 do 360 minút.

Viac informácií

Oblasti použitia:

  • betónových konštrukcií
  • oceľových nosných konštrukcií
  • betónových nosných stropov s trapézovým plechom
  • drevených nosných konštrukcií

Výhody:

  • ľahká trvanlivá omietka vhodná aj pre vysokú požiarnu
  • odolnosť
  • ekonomická a rýchla aplikácia
  • zlepšenie akustiky a tepelnej izolácie
  • požiarna ochrana rebierkových stropov

Reakcia na požiar: A1, non-combustible
Alkalita: 8,5pH
Tuhnutie prvej vrstvy: 10-15h
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 20 °C: 0,078W/m K
Teplota nanášania min.: 5°C
Teplota nanášania max.: 35°C
Spotrebovať do: 12months
Minimálna teplota skladovania: 5°C
Maximálna teplota skladovania: 45°C
60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb