PROMASPRAY®-P300 - Brandwerende spuitpleister

PROMASPRAY®-P300 is een duurzame, brandwerende spuitpleister op basis van vermiculiet en gips, ontwikkeld voor het beschermen van dragende staal- en betonconstructies in binnentoepassingen. Het is een echte lichtgewicht spuitpleister, die door verspuiting kan worden aangebracht op stalen en betonnen elementen en samengestelde dragende elementen (stalen – betonnen – houten liggers + vloeren) . Het resultaat is een zeer efficiënte bescherming tegen brand, zelfs in geringe laagdiktes.

Meer informatie

Toepassingen:

Toepassingen van PROMASPRAY®-P300 brandwerende spuitpleister

Deze brandwerende spuitpleister is een favoriet voor het beschermen van draagstructuren in ondergrondse parkeergarages, commerciële gebouwen, industriële faciliteiten, openbare ruimtes, residentiële constructies, transportinfrastructuur enz. PROMASPRAY®-P300 wordt dan ook vaak gebruikt voor de volgende toepassingen:
  • Stalen draagconstructies
  • Betonnen draagconstructies
  • Protective membrane onder samengestelde stalen, betonnen of houten draagconstructies
  • Staalplaatbetonvloeren

Ontdek hier ook Promat®-BONDSEAL , de hechtprimer voor brandwerende spuitpleister PROMASPRAY®-P300.

Voordelen:

Voordelen van PROMASPRAY®-P300

PROMASPRAY®-P300 brandwerende spuitpleister biedt tal van voordelen aan architecten, bouwheren, plaatsingsbedrijven en gebruikers van gebouwen. Structuurbescherming met PROMASPRAY®-P300 is:
  • Duurzaam – efficiënte brandweerstand met minimale dikte en dit tot 240 minuten
  • Economisch – economisch interessante brandbescherming
  • Snel en efficiënt – door verspuiting op diverse oppervlakken en complexe structuren. Aan de hand van een geschikte gekalibreerde laagdiktemeter meet je eenvoudig de dikte van je spuitwerk.
  • Getest en gecertificeerd – door een extern, geaccrediteerd instituut, heeft een CE-markering
Alkaliteit (pH-waarde): 8,5 pH
Droogtijd - initieel: 10-15h
Thermische geleidbaarheid λ (20°C): 0,078 W/m K
Verwerkingstemperatuur - minimum: 5 °C
Verwerkingstemperatuur - maximum: 35 °C
Houdbaarheid: 12 maanden
Opslagvoorwaarden: Bewaren op pallets, van de grond af, onder droge en goede omstandigheden (≥5 °C ≤ 45 °C) tot het product klaar is voor gebruik.
Opslagtemperatuur - minimum: 5 °C
Opslagtemperatuur - maximum: 45 °C

Gerelateerde documentatie

Gerelateerde documentatie

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar