Protipožiarna doska PROMATECT®-L

Ľahká veľkoformátová protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001. PROMATECT®-L je chemicky inertný a odolný voči zriedeným kyselinám a zásadám. V prípade vysokej chemickej koncentrácie musí byť doska chránená.

Viac informácií

Oblasti použitia:

Zhotovenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva a v priemysle. Vhodná najmä pre ľahké konštrukcie s vysokou tepelnou izoláciou. PROMATECT®-L má nasledujúce zamýšľané použitie (podľapodľa EAD 350142-00-1106): vnútorné prostredie (typ Z₂), a vnútorné prostredie s vysokou vlhkosťou (typ Z₁).

Výhody:

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou
  • nepodnecuje rast plesní, odolnosť proti napadnutiu škodcami

Reakcia na požiar: A1, non-combustible
Kategória použitia: z1, z2
Alkalita: 9pH
Objemová hmotnosť (suchá): 450kg/m³
Faktor difúzneho odporu: 3,2
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 20 °C: 0,083W/m K
Pevnosť v ohybe (v pozdĺžnom smere dosky): 3,1N/mm²
Pevnosť v ťahu (v pozdĺžnom smere dosky): 1,3N/mm²
Pevnosť v tlaku (kolmo na povrch dosky): 2,4N/mm²

Upozornenie
Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery založené na štandardnej výrobe a sú testované podľa interných postupov. Typické hodnoty sú uvádzané na referenčné účely. Údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých testovacích metód. Ak má konkrétna hodnota pre špecifikáciu zásadný význam, obráťte sa na technické oddelenie spoločnosti Promat. 

 

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb