Protipožiarna doska PROMATECT®- AD

Ľahká protipožiarna kalciumsilikátová doska, odolná proti vlhkosti, stabilná a samonosná. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001. PROMATECT®-AD je ľahká minerálna doska takmer bielej farby, má hladký líc a štruktúrovaný rub. PROMATECT®-AD je chemicky inertný a odolný voči zriedeným kyselinám a zásadám. V prípade vysokej chemickej koncentrácie musí byť doska chránená.

Viac informácií

Aplikácia:

Zhotovenie požiarnych konštrukcií podľa požiadaviek EN pre všetky oblasti stavebníctva, napríklad požiarna ochrana plechového VZT potrubia, samonosné VZT potrubie s požiarnou odolnosťou, potrubie na odvod tepla a splodín horenia. PROMATECT®-AD má nasledujúce zamýšľané použitie (podľapodľa EAD 350142-00-1106): vnútorné prostredie (typ Z₂), a vnútorné prostredie s vysokou vlhkosťou (typ Z₁).

Výhody:

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou

Kategória použitia: Z₁, Z₂
Alkalita: 9 pH
Faktor difúzneho odporu: 3,2
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 20 °C: 0,09 W/m K
Pevnosť v ťahu (v pozdĺžnom smere dosky): 1,2 N/mm²
Pevnosť v tlaku (kolmo na povrch dosky): 5,5 N/mm²
Podmienky skladovania: Skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, v zákryte a na rovnom povrchu.

Upozornenie
Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery založené na štandardnej výrobe a sú testované podľa interných postupov. Typické hodnoty sú uvádzané na referenčné účely. Údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých testovacích metód. Ak má konkrétna hodnota pre špecifikáciu zásadný význam, obráťte sa na technické oddelenie spoločnosti Promat. 

 

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb