Konštrukčná doska MASTERBOARD®

Kalciumsilikátová doska s minerálnymi plnivami vystužená špeciálnymi vláknami. Neobsahuje anorganické vlákna ani formaldehyd. Odoláva účinkom vlhkosti, fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pôsobením pary alebo vlhkého prostredia. Pre výrobu je zavedený systém riadenia kvality výroby podľa ISO 9001.

Viac informácií

Aplikácia:

Doska MASTERBOARD® je vhodná pre použitie v širokokej škále interiérových a čiatočne exponovaných exteriérových aplikácií (typ Y, Z₁, Z₂), ako sú napríklad steny a stropy vo vlhkom prostredí, obzvlášť v priestoroch bázénov. Rovnako je vhodná aj pre špeciálne aplikácie, napríklad pre konštrukcie na odvod tepla a splodín borenia.

Výhody:

  • odolnosť proti účinkom vlhkosti
  • fyzikálne vlastnosti sa nezhoršujú pri použití v pare alebo vo vlhkom prostredí
  • výkonnostné parametre sa nezhoršujú vekom ani vlhkosťou

Objemová hmotnosť (suchá): 975 kg/m³
Obsah vlhkosti, min.: 6 %
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 20 °C: 0,22 W/m K
Pevnosť v ohybe (v pozdĺžnom smere dosky): 4,5 N/mm²
Pevnosť v ťahu (v pozdĺžnom smere dosky): 0,99 N/mm²
Pevnosť v tlaku (kolmo na povrch dosky): 9,3 N/mm²

Upozornenie
Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery založené na štandardnej výrobe a sú testované podľa interných postupov. Typické hodnoty sú uvádzané na referenčné účely. Údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých testovacích metód. Ak má konkrétna hodnota pre špecifikáciu zásadný význam, obráťte sa na technické oddelenie spoločnosti Promat. 

 

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb