Intumescentný protipožiarny náter PROMADUR®

PROMADUR® je jednozložkový, vodou riediteľný, transparentný intumescentný náter na ochranu drevených konštrukcií bez obsahu rozpúšťadiel. PROMADUR® predstavuje najnovšiu generáciu reaktívnych protipožiarnych náterov, ktoré zabezpečujú požiarnu odolnosť drevených konštrukcií a ich prvkov. Vďaka mimoriadne vysokej priehľadnosti náteru zostáva povrch drevených materiálov viditeľný a umožňuje zachovanie estetického vzhľadu prírodného dreva. V prípade požiaru, náter PROMADUR® svojim rozkladom vytvára ochrannú izolačnú vrstvu peny, ktorá chráni podklad pred vzduchom (kyslíkom), znižuje jeho horľavosť a tiež spomaľuje prenos energie (tepla) z ohňa na drevené prvky, čím sa zvyšuje ich požiarna odolnosť.

Viac informácií

Aplikácia:

Použitím náteru PROMADUR® sa zvyšuje požiarna odolnosť nosných drevených prvkov (stĺpov, nosníkov, podláh a stien). Požiarna odolnosť prvkov chránených náterom závisí od profilu, tvaru, rôznych druhov dreva (rastené neopracované, rezané, hobľované, guľatina, lepené lamelové drevo alebo konštrukčné prvky z dreva na nosné účely, hmoty na báze dreva spájané lepidlami alebo mechanickými spojovacími prostriedkami) a od množstva nanášanej krycej vrstvy. V závislosti od vyššie uvedených faktorov, náter PROMADUR® zvyšuje požiarnu odolnosť drevených prvkov až na úroveň triedy mimoriadne vysokej požiarnej odolnosti (R 120 alebo ešte vyššie). PROMADUR® je možné používať pre širokú škálu budov, ako sú hotely, reštaurácie, školy, verejné budovy, múzeá, knižnice, kancelárie a rodinné domy.

Výhody:

  • mimoriadne vysoká priehľadnosť
  • dlhá životnosť
  • časom nezožltne

Reakcia na požiar: B-s1,d0
Približný čas úplného zaschnutia 1000 µm (pri 20 °C, 50 % relatívnej vlhkosti): 7 d
Hustota: 1,3 g/cm³
Približný čas povrchového zaschnutia 1000 µm (pri 20 °C, 50 % relatívnej vlhkosti):: 24 h
Teplota nanášania min.: 6 °C
Teplota nanášania max.: 35 °C
Obsah VOC: <1 g/l
Farba: Transparentná
Spotrebovať do: 12 mesiacov
Podmienky skladovania: Skladujte na chladnom a suchom mieste a chráňte pred mrazom.
Minimálna teplota skladovania: 5 °C
Maximálna teplota skladovania: 35 °C

Upozornenie
Všetky fyzikálne a mechanické hodnoty sú priemery založené na štandardnej výrobe a sú testované podľa interných postupov. Typické hodnoty sú uvádzané na referenčné účely. Údaje sa môžu meniť v závislosti od použitých testovacích metód. Ak má konkrétna hodnota pre špecifikáciu zásadný význam, obráťte sa na technické oddelenie spoločnosti Promat. 

 

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb