PROMATECT®-L500

Silikatowo-cementowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. Niewrażliwe na wilgoć, w obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Informacje dodatkowe

Zastosowanie:

  • Ściany.
  • Kanały kablowe.
  • Kanały oddymiające i wentylacyjne.

Zalety:

  • Odporne na wilgoć.
  • Nie zmieniają właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności.
  • Nie tracą właściwości ogniochronnych z upływem czasu.
Klasyfikacja ogniowa: A1, non-combustible
Przybliżony odczyn pH: 9pH
Przybliżona gęstość objętościowa (kg/m³): 480kg/m³
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ): 3,2
Przybliżona przewodność cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,09W/m K
Wytrzymałość na zginanie w kierunku podłużnym (N/mm²): 3N/mm²
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym (N/mm²): 1,2N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm² prostopadle do powierzchni płyty): 5,5N/mm²
60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług