Zabezpieczenie ogniochronne kontrukcji stalowych, jakie są zalety płyty PROMATECT®-XS?

Przy cały czas zwiększających się wymaganiach odnośnie bezpieczeństwa pożarowego, wykonawcy spotykają się z coraz nowymi trudnościami w znalezieniu rozwiązań, które są technicznie wykonalne i ekonomicznie opłacalne. Ponieważ klasyczne podejście do nakładania farb pęczniejących nie jest zawsze finansowo uzasadnione, istnieją również rozwiązania z systemami natryskiwanych zapraw, które ograniczają koszt materiałowy. Jednakże, natryskiwanie zapraw jest bardziej kosztowne, powolniejsze i opóźnia inne procesy na placu budowy. Trzecim sprawdzonym sposobem jest obłożenie elementów płytami, które, tak jak w przypadku innych systemów, muszą posiadać niezbędną dokumentację dowodzącą odpowiedniej odporności ogniowej.

Ogniochronna płyta Promatect XS

Jak znaleźć optymalne rozwiązanie dla problemu surowych wymogów przeciwpożarowych?

Biorąc pod uwagę wszystkie dostępne metody i opierając się na dekadach doświadczeń, Promat może zoptymalizować ochronę przeciwpożarową konstrukcji stalowych i oszczędzić naszym partnerom czasu, wydatków oraz problemów podczas fazy projektowania i zabezpieczania konstrukcji. Nasza innowacyjna płyta ogniochronna PROMATECT®-XS o wysokich parametrach, jest specjalnie zaprojektowana do ochrony przeciwpożarowej strukturalnych elementów stalowych, jak słupy i rygle o profilu otwartym lub zamkniętym.

Właściwości użytkowe PROMATECT®-XS wyróżniają się w górnym zakresie wymogów przeciwpożarowych (R 90 - R 240), szczególnie w przypadku konstrukcji o węższych elementach (np. w projektach przemysłowych, magazynach, budynkach niskich, itp.).

Obudowy konstrukcji stalowych

W przypadku średnich i wysokich wymogów (R 60 i więcej), PROMATECT®-XS stanowi efektywne kosztowo rozwiązanie w porównaniu do farb pęczniejących. Czas montażu jest także krótszy i nie mają na niego wpływu warunki pogodowe, więc, w przeciwieństwie do systemów natryskiwanych, nie ogranicza innych czynności na placu budowy. Płyty mogą być również tynkowane i dekoracyjnie malowane.

Ponadto, dzięki zdolności do ochrony elementów o profilu zamkniętym, płyty PROMATECT®-XS są często stosowane do ochrony usztywnień sejsmicznych i wiatrowych, jak również stalowych stelaży ścian z płyt warstwowych. W związku z niewielkim obciążeniem strukturalnym, takie rodzaje konstrukcji są raczej wąskie, a w związku z tym trudne lub nawet niemożliwe do ochrony przy użyciu farb i zapraw.

Obudowy konstrukcji stalowych

Zalety przechowywania i przenoszenia

Użycie pojedynczej warstwy zmniejsza zarówno ceny zakupu, jak i montażu. Dzięki zoptymalizowanej grubości PROMATECT®-XS pozwala użytkownikom zamawiać, przechowywać, przenosić i montować mniejszą ilość materiału. Niska masa i brak konstrukcji wspierającej z dodatkowych profili metalowych sprawiają, że rozwiązanie jest odpowiednie dla ochrony przeciwpożarowej rygli i słupów, zmniejszając czas montażu oraz koszt dodatkowych elementów.

Płyty są produkowane i dostępne w różnych grubościach (12,7, 15, 18, 20 i 25 mm). Daje to skuteczną grubość systemu bez zbędnego kosztu i jest, dzięki niskiej gęstości, idealnym rozwiązaniem dla ochrony stalowych rygli o trudnym dostępie.

Większe bezpieczeństwo i lepsza wykonalność projektów

Wybierając PROMATECT®-XS możesz być pewien stosowania najbezpieczniejszych i najbardziej wykwalifikowanych systemów dla ochrony przeciwogniowej konstrukcji stalowych:

  • do R 240
  • obejmują wszystkie rodzaje elementów i profili
  • zmniejszona masa, łatwy montaż
  • potrzebne są tylko płyty i zszywki, nie potrzeba dodatkowych kątowników, nitów, czy klipsów
  • połączenia płyt nie wymagają spoinowania by zapewnić ochronę przeciwogniową
  • powierzchni stalowych nie trzeba odpylać, czyścić z oleju lub innych substancji
  • oznaczenie CE w oparciu od ETA 18/0645

Płyty PROMATECT®-XS zostały zaprojektowane by spełnić wymagania osób projektujących systemy przeciwpożarowe chcących zapewnić wysokie właściwości użytkowe, bez zaniedbywania ekonomicznego aspektu dostarczanego i montowanego systemu.

Dokumentacja EAD

Dlaczego oznaczenie CE zgodnie z EAD?

Oznaczenie CE zgodnie z EAD (Europejski Dokument Oceny) to zapewniający największe bezpieczeństwo sposób uzyskania oznaczenia CE dla celów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z rzeczywistymi warunkami zamierzonego zastosowania. Zapewnia także użytkownika, że konkretny system wykorzystywany w kraju członkowskim UE może być zbudowany dokładnie w taki sam sposób w innym kraju UE. Klienci Promat nie muszą więc szukać nowych, nieznanych rozwiązań pracując nad międzynarodowymi projektami.

Właściwości użytkowe i grubość

Odporność ogniowa systemów waha się między R 30 a R 240 według EN 13501-2, w zależności od współczynnika przekroju (Ap/V) i temperatury projektowej. W tabelach zamieszczonych w naszych dokumentach technicznych znaleźć można niezbędne grubości płyt ogniochronnych PROMATECT®-XS do zastosowania w celu ochrony przeciwpożarowej stalowych rygli i kolumn.

Przedstawiamy prawdziwie elastyczny i zaawansowany technicznie system zapewniający nieporównane właściwości użytkowe wynikające z naszych umiejętności technicznych, zaangażowania, zorientowania na rozwój, szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych z udziałem naszych najlepszych ekspertów, poparty naszym ponad 50-letnim doświadczeniem w branży ochrony przeciwpożarowej, zapewniający bezpieczeństwo w budynkach. Wypróbuj nasze produkty i poznaj szczegóły, które robią różnicę, gdy chodzi o bezpieczeństwo pożarowe.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług