PROMATECT®-L500

Zelfstandige ventilatie- en rookafvoerkanalen en brandveilige omkasting van bestaande stalen kanalen Functiebehoud van kabels

PROMATECT®-L500 is een onbrandbare, mineraal gebonden, stoomverharde calciumsilicaatplaat met een lage volumieke massa, die bestand is tegen vocht. Deze plaat wordt vooral gebruikt voor het realiseren van brandwerende elektrokabelkanalen, ventilatie- en rookafvoerkanalen en kanalen voor brandwerende overdruksystemen. Geschikt voor een breed toepassingsgebied in binnenklimaat.

Meer informatie

Toepassingen:

Brandwerende bekleding van kabelgoten en ventilatie- en rookafvoerkanalen.

Voordelen:

  • Onbrandbaar
  • Vochtbestendig
  • Goed isolerend vermogen
  • Langdurige stabiliteit bij brand
  • Stevig en duurzaam
  • Rotbestendig, bestand tegen parasieten
  • Snel en eenvoudig te plaatsen
  • Licht gewicht

Brandreactieklasse: A1, onbrandbaar
Gebruikscategorie: Z1 (binnenklimaat met een hoge vochtigheid), Z2 (binnenklimaat)
Alkaliteit (pH-waarde): 9 pH
Volumieke massa (droog): 480 kg/m³
Waterdampdiffusieweerstand: 3,2
Thermische geleidbaarheid λ (20°C): 0,09 W/m K
Buigsterkte σ (breuk): 3 N/mm²
Treksterkte parallel: 1,2 N/mm²
Druksterkte (loodrecht op het plaatoppervlak): 5,5 N/mm²
Opslagvoorwaarden: Bewaren in een droge en goed geventileerde ruimte, afgedekt en op een vlak oppervlak.

Let op
Alle fysieke en mechanische waarden zijn gemiddelden op basis van standaardproductie en getest volgens interne procedures. De gemiddelde waarden worden als richtlijn gegeven. De cijfers kunnen veranderen afhankelijk van de gebruikte testmethoden. Indien een bepaalde waarde van primordiaal belang is voor een specificatie, gelieve ons Technical Excellence Centre te raadplegen.

 

Gerelateerde documentatie

Gerelateerde documentatie

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar