Hoe worden EPD’s gebruikt?

Hoe worden EPD’s gebruikt?

EPD’s zijn een krachtig hulpmiddel dat ondernemingen inzicht verleent in de milieueffecten van hun producten. Deze verklaringen bieden gedetailleerde informatie over de milieueffecten die een product heeft gedurende zijn levenscyclus, waaronder de koolstofvoetafdruk, het energieverbruik, het waterverbruik en de circulariteit ervan.

Toch is het belangrijk te vermelden dat de EPD's van verschillende ondernemingen vaak moeilijk te vergelijken zijn. Dat komt doordat verschillende ondernemingen de milieueffecten van hun producten soms volgens andere methoden berekenen of doordat onderliggende veronderstellingen, databases, functionele eenheden, geografische locaties of systeemgrenzen verschillen doen ontstaan. Het resultaat is dat vergelijkingen tussen EPD's mogelijk niet betrouwbaar zijn.

Voor de verificatie staan verschillende bevoegde derden in. Na de verificatie en publicatie zijn EPD's gewoonlijk vijf jaar geldig. Controleer dus de publicatiedatum en de verificatiestatus van de EPD die je raadpleegt.

De verificatie garandeert dat de EPD's gebaseerd zijn op een consistente methodologie, waardoor ze nauwkeurig zijn en een transparante analyse opleveren van verschillende milieu-indicatoren, zoals het aardopwarmingsvermogen (d.w.z. de koolstofvoetafdruk) van producten en systemen in de verschillende fasen van hun levenscyclus.

Controleer welke norm is gebruikt: alle EPD's van bouwmaterialen in Europa worden opgesteld volgens internationale normen (ISO 14025) en de norm EN15804. Daarin worden de basisregels voor productcategorieën (product category rules, PCR) vastgesteld die in EPD's voor bouwproducten en -diensten moeten worden gevolgd. Sinds juli 2022 moeten EPD's voldoen aan EN15804+A2. Veel bestaande EPD's zijn echter opgesteld volgens EN15804+A1, wat het vergelijken van EPD's kan bemoeilijken.

Online tools

Promat ontwikkelde twee online tools. Met de Selector App vindt u het perfecte Fire Stopping product. De Promat Structural Protection Calculator is geschikt om de beschikbare Promat-oplossingen te vinden voor de bescherming van staal tegen brand.

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, brochures, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar