Vide, veselība un drošība

Uguns ietekme var būt postoša... gan nenovērtējamajai cilvēka dzīvei, gan dārgajam īpašumam. Iespaids uz sabiedrību un ekonomisko labklājību var būt nozīmīgs arī daudzus gadus pēc faktiskā ugunsgrēka.

Cits „upuris” jebkurā lielā ugunsgrēkā ir apkārtējā vide un pakārtotā vide.

Sniedzot optimāla līmeņa ugunsdrošību, „Promat” nodrošina proaktīvu un pozitīvu ietekmi uz vidi un vispārējo apkārtējās sabiedrības labklājību.

 

.

Vides aizsardzība un veselība

Vides aizsardzība un veselība

„Promat” ir izmēģinājuši, plaši pārbaudījuši un pierādījuši, ka produkti un sistēmas ir sinonīms starptautisko standartu kvalitātei, ko atzīst lielākā daļa kritēriju sistēmu un regulatīvās iestādes.

 

Ilgtspējīgas un globālas uzņēmējdarbības principiem

Ilgtspējīgas un globālas uzņēmējdarbības principiem

Tāda pati uzmanība pret detaļām tiek atspoguļota citā dimensijā: „Promat” ir nodevies vides aizsardzībai, veselībai visos darbības līmeņos – no ražošanas līdz instalācijai. „Promat” saskaņā ar galveno struktūrvienību „Etex Group” ir izveidojis pats savu vides, veselības un drošības politiku. Tie ir uzņēmuma politikas rutīnas jautājumi, kas balstās uz ilgtspējīgas un globālas uzņēmējdarbības principiem. Tie iekļauj:

  • drošas darba vides radīšanu visiem saviem darbiniekiem;
  • negatīvās ietekmes uz vidi kontrolēšanu un samazināšanu;
  • ņemt vērā VVD (vides aizsardzības, veselības un drošības) noteikumus, ražojot sistēmas un produktus;
  • pastāvīgi pilnveidot savas VVD sistēmas kvalitāti;
  • uzturēt atvērtu dialogu ar visām ieinteresētajām pusēm, balstoties uz loģiku un publicētajiem datiem;
  • veikt padziļinātas pārbaudes VVD kā standarta praksi, apvienojoties uzņēmumiem vai iegādājoties citus uzņēmumus, investējot vai atgūstot ieguldījumus.

 

Uzziniet vairāk par Promat

Kas mēs esam?

Kas mēs esam?

„Promat” pieder Beļģijas ražošanas grupai „Etex”, kas dažādās pasaules valstīs izgatavo ļoti kvalitatīvus būvniecības materiālus un dažāda pielietojuma izolācijas sistēmas.

 

Kādēļ ir nepieciešams rūpēties par ugunsdrošību?

Kādēļ ir nepieciešams rūpēties par ugunsdrošību?

Lai glābtu cilvēku dzīvības, jāierīko un atbilstoši jāuztur ēkas evakuācijas ceļi.

 

Laboratorija

Laboratorija

Sevi pierādījusi „Promat” ugunsdrošība parasti aptver dažādus risinājumus starpsienām, griestiem, kanāliem, konstrukciju tēraudam, stiklojumam, izolējošām apmalēm un dūmu novadīšanas sistēmām.

60 gadu pieredze
Pārbaudīti un sertificēti risinājumi
Pasaules pakalpojumu tīkls