Документация

Тук можете да намерите всички ръководства, инструкции за монтаж и изпълнение, които са ви необходими, за да завършите проектирането на пасивната пожарозащита и да защитите вашата сграда.

18  намерени документа
  • Инструкции за монтаж

Филтри

Търсене

Пожарозащитни възглавници

Пожарозащитна лента

Пожарозащитна суха смес

Пожарозащитен мек уплътнител

Набъбваща уплътняваща решетка

Пожарозащитно покритие

Пожарозащитна втулка

Пожарозащитен фланец

Пожарозащитна яка

Пожарозащитно покритие

Огнезащитно покритие

Пожарозащитна мека тухла

Набъбващ пожарозащитен акрилат

Пожарозащитно покритие

Акрилатна пожарозащита

Огнезащитно покритие

Техническа поддръжка от Promat

Свържете се с нашия екип за техническа поддръжка и задайте въпросите си относно решенията за пасивна пожарозащита, нашите продукти и системи или поискайте съвет за монтаж...

Техническа документация

Намерете технически листове за продуктите, брошури за системите, декларации за експлоатационни характеристики, ръководства за монтаж и други документи, които са ви необходими, за да свършите работа.

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване