Protipožiarna izolačná pena PROMAFOAM®-C

PROMAFOAM®-C je jednozložková polyuretánová pena s hnacím plynom bez obsahu CFC, upravená pridaním retardérov horenia. Má vynikajúce vlastnosti, pokiaľ ide o priľnavosť k širokej škále stavebných materiálov, priaznivú tvarovú stálosť a umožňuje rýchle spracovanie vďaka krátkemu vývodu a času vytvrdzovania. Po expanzii je pena na dotyk pevná, pričom si však stále zachováva určitú pružnosť.

Viac informácií

Aplikácia:

Pena PROMAFOAM®-C sa používa na vyplnenie a utesnenie škár, medzier, medzipriestorov a dutín a na vyplnenie spojov na okenných a dverových rámoch. Pena PROMAFOAM®-C sa navyše používa na tepelnú izoláciu. Pena PROMAFOAM®-C je určená na použitie v interiéroch budov a v otvorených halách (nevystavujte ju vonkajším poveternostným vplyvom).

Reakcia na požiar: E
Súčiniteľ tepelnej vodivosti pri 20 °C: 0,036 W/m K
Farba: Siva
Spotrebovať do: 12 mesiacov
Podmienky skladovania: Skladujte v chladnom a suchom prostredí: 3 °C až 35 °C; minimálna životnosť pôvodných utesnených nádob pri skladovaní je uvedená na obale;
Minimálna teplota skladovania: 5 °C
Maximálna teplota skladovania: 30 °C

Súvisiace dokumenty

60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb