DALFRATHERM® Filc

Wysokotemperaturowe filce izolacyjne

Asortyment wysokotemperaturowych filców izolacyjnych DALFRATHERM® to miękkie, formowane próżniowo filce i płyty na bazie włókna z krzemianów ziem alkalicznych (AES) lub włókien glinokrzemianowych. Te lekkie, jednorodne materiały izolacyjne charakteryzują się wysoką odpornością na temperaturę, niską przewodnością cieplną oraz wysoką odpornością na szoki termiczne i chemikalia.

Filce DALFRATHERM® są dostępne w różnych typach o różnych formatach, gęstościach i temperaturach klasyfikacyjnych do 1430 °C. Zostały one opracowane w celu zmniejszenia strat ciepła i ogólnego zużycia energii oraz spełnienia najbardziej rygorystycznych wymagań dotyczących końcowego zastosowania.

Dalsze informacje

Zastosowanie:

 • Uszczelki do dylatacji;
 • Kadzi i wlewek;
 • Piece i instalacje techniczne;
 • Uszczelnienia wysokotemperaturowe;
 • Osłony ognioodporne;
 • Tygle do topienia i transportowe

Zalety:

 • Doskonałe właściwości izolacyjne;
 • Odporność na szoki termiczne;
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna;
 • Gładka powierzchnia i niski poziom pyłu;
 • Doskonała obrabialność

Uwaga
Wszystkie wartości fizyczne i mechaniczne są średnimi opartymi na standardowej produkcji i przetestowanymi zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Typowe wartości są podane jako wskazówka. Wyniki mogą się zmieniać w zależności od zastosowanych metod badawczych. Jeśli konkretna wartość ma pierwszorzędne znaczenie dla specyfikacji, prosimy o kontakt z Działem Technicznym Promat.

 

Pobierz