Obiekty Promat BIM

Na platformie bimobject® znajdziecie Państwo obiekty BIM związane z naszymi systemami wentylacji, oddymiania i zabezpieczenia przejść instalacyjnych w REVIT, ARCHICAD i formacie IFC.

Zobacz jak rozpocząć pracę z projektem - tips and tricks video.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług