Kiedy stosować opaski ogniochronne?

W tym artykule dowiesz się:
  • jakie występują rodzaje przepustów instalacyjnych,
  • jak prawidłowo zabezpieczyć przeciwpożarowo rury z tworzyw sztucznych,
  • jak działa opaska ogniochronna PROMASTOP®-W.
Promastop-W

Rodzaje przepustów instalacyjnych

Z punktu widzenia rozwiązań konstrukcyjnych przepusty instalacyjne w przegrodach budowlanych (ścianach i stropach) dzielimy ze względu na rodzaj zastosowanej instalacji. Wyróżniamy przepusty instalacji elektrycznych (przewody kablowe) oraz przepusty instalacji sanitarnych (przewody rurowe). Wśród tych drugich możemy wyróżnić przejścia rur metalowych (np. stalowych, żeliwnych, miedzianych) i rur z tworzyw sztucznych. Przy rurach z tworzyw sztucznych dla ochrony ppoż. przepustów wykorzystuje się kasety oraz kołnierze ochronne, pęczniejące masy uszczelniające i opaski ogniochronne, do których możemy zaliczyć PROMASTOP®-W.


Zabezpieczenie ogniochronne przejść instalacji rur wykonanych z tworzyw sztucznych z opaską PROMASTOP®-W

PROMASTOP®-W jest pęczniejącą opaską ogniochronną służącą do zabezpieczenia pożarowego przejść instalacji sanitarnych (rur) wykonanych z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane. Duża elastyczność opaski pozwala na zabezpieczenie rur o dowolnej średnicy (max. 160 mm). Jest to najbardziej efektywne rozwiązanie do ochrony przeciwpożarowej przejść rur z tworzyw sztucznych. Liczba warstw opaski PROMASTOP®-W zależy od średnicy rur i grubości ich ścianki. Opaskę można stosować bezpośrednio wewnątrz przegrody masywnej lub w tzw. uszczelnieniu miękkim zabezpieczonym masą ogniochronną PROMASTOP®-CC lub PROMASTOP®-I.

Opaskę ogniochronną PROMASTOP®-W cechuje bardzo szeroki zakres zastosowania – może być stosowana zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (opaska jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, takich jak promieniowanie UV, wysoka i niska temperatura, duża wilgotność). PROMASTOP®-W może być zastosowana w ścianach lekkich, masywnych oraz stropach jako zabezpieczenie przejść rur z wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, takich jak PVC, PE, PP.

Szybki i łatwy montaż opaski oraz szeroki zakres zastosowania powoduje, iż jest to obecnie najpopularniejsze rozwiązanie do zabezpieczenia przejść rur z tworzyw sztucznych przez przegrody budowlane. Brak konieczności stosowania dodatkowych łączników, wkrętów, prętów gwintowanych itp. gwarantuje oszczędność miejsca oraz niskie koszty zabezpieczenia przeciwpożarowego.


Jak działa opaska ogniochronna PROMASTOP®-W?

W trakcie pożaru materiał, z którego wykonana jest rura ulega stopieniu. W wyniku tego w przegrodzie budowlanej powstaje otwór, przez który pożar może przedostać się do strefy chronionej. Materiał pęczniejący, z którego wykonana jest opaska pod wpływem wysokiej temperatury zwiększa swoją objętość i zaślepia otwór po wypalonej rurze. Tym samym przegroda budowlana, zachowuje zakładaną odporność ogniową podczas pożaru.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług