System PROMADUCT®-500 – nowatorskie rozwiązanie - trzystronne przewody wentylacyjne i oddymiające

PROMADUCT-500

Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i drogach ewakuacyjnych mają one za zadanie nie dopuścić do utrzymania dymu się w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiałaby bezpieczną ewakuację ludzi, ale również zagrażałaby bezpieczeństwu ekip ratowniczych. Z tego powodu tak ważne jest właściwe zaprojektowanie wentylacji pożarowej i dostosowanie jej do istniejących warunków w danym obiekcie, a które w praktyce często nie należą do najłatwiejszych.

Jednym z problemów, szczególnie w garażach podziemnych, jest ograniczona przestrzeń i liczy się wtedy każdy centymetr wysokości w pomieszczeniu, który uda się „zaoszczędzić”. W ten sposób powstała idea wprowadzenie nowego rozwiązania - trzystronnych przewodów wentylacyjnych i oddymiających, gdzie czwartą ścianą przewodu stanowi masywny strop (o odporności ogniowej nie mniejszej niż przewód), ale w pełni przebadanego.

Ponieważ nie ma jednak norm badawczych umożliwiających zbadanie takich przewodów, firma Promat zwróciła się do Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej z prośbą o stworzenie nowej metody badawczej. W ten sposób korzystając z ogromnej wiedzy i doświadczenia Zakładu Badań Ogniowych ITB można było przeprowadzić niestandardowe badania ogniowe, stosując jednak kryteria norm badawczych PN-EN 1366-1:2014 oraz PN-EN 1366-8:2006.

W efekcie uzyskano rozwiązanie dla trzystronnych poziomych przewodów wentylacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 120 (ho i↔o) S oraz trzystronnych przewodów oddymiających w klasie odporności ogniowej EI 120 (ho)S1500multi. W przypadku przewodów oddymiających oznacza to, że takie przewody mogą odprowadzać dymy i gorące gazy pożarowe ze stref dymowych znajdujących się w różnych strefach pożarowych przy zachowaniu kryteriów szczelności ogniowej, izolacyjności ogniowej oraz dymoszczelności w przypadku pożaru przez czas nie krótszy niż 120 minut, przy zakresie ciśnień roboczych od +500 Pa do -1500 Pa. Przewody PROMADUCT mogą przechodzić przez wiele stref pożarowych, a ich maksymalny przekrój poprzeczny wynosi 1,96 m2 (2300 x 850 mm) – rys. nr 1.

Konstrukcja trzystronnych przewodów PROMADUCT®-500 jest nieco inna od wersji czterostronnej, ponieważ jedną ze ścian przewodu stanowi strop. Pionowe boki przewodów wykonane z ogniochronnych płyt PROMATECT®-L500 o grubości 50 mm są łączone ze stropem za pomocą stalowych kątowników osłoniętych pasmem z płyt PROMATECT®-L500 i mocowanych razem do stropu stalowymi kotwami. Dodatkowo miedzy górną krawędzią płyt a powierzchnią stropu umieszczana jest cienka warstwa wełny mineralnej (o grubości maks. 10 mm). (rys. nr 2)

Przekroje poprzeczne przez przewody PROMADUCT-500

Rys. 1. Przekroje poprzeczne przez przewody PROMADUCT®-500 o szerokości do 1250 mm i większej

Przekroje poprzeczne przez przewody PROMADUCT-500

Rys. 2.

Jeżeli powierzchnia stropu jest nierówna dopuszcza się umieszczenie wełny mineralnej również między stalowymi kątownikami a stropem (w celu wyrównania podłoża).

Trzy ścianki (dwa boki i spód) przewodów łączone są w narożach za pomocą stalowych łączników (zszywek, wkrętów lub gwoździ), a wszystkie połączenia płyt (podłużne i poprzeczne) są uszczelnianie klejem Promat® K84, który zapewnia konieczną dymoszczelność w miejscach łączenia. Połączenia boków pionowych i poziomych mogą być względem siebie przesunięte lub mogą być w jednej płaszczyźnie. Miejsca tych połączeń są pokrywane od strony zewnętrznej pasmami płyt PROMATECT®-H o grubości 20 mm i szerokości nie mniejszej niż 100 mm.

W przypadku przewodów PROMADUCT® -500 o szerokości większej niż 1250 mm są stosowane dodatkowe usztywnienia z płyt PROMATECT®-L500 o wysokości równej wysokości przewodu i szerokości co najmniej 400 mm. Odległość między tymi usztywnieniami wynosi maksymalnie 200 mm (rys. nr 1).

Ważna uwaga: przewody nie wymagają systemów podwieszenia stosowanego przy wersjach czterostronnych tzn. nie używa się prętów gwintowanych oraz szyn montażowych. Tę funkcję pełnią kątowniki stalowe mocowane do stropu, dzięki temu rozwiązaniu trzystronne przewody zajmują kolejne kilka centymetrów mniej miejsca.

Kolejną zaletą tego systemu jest mniejsze zużycie i tym samym mniejszy koszt materiału i niższe nakłady robocizny., w efekcie otrzymujemy bardzo ekonomiczny system. Przewody PROMADUCT®-500 nie wymagają kompensatorów, nie odkształcają się podczas pożaru.

Prostota wykonania, niski koszt oraz dostępność materiałów powodują, że system PROMADUCT®-500 jest idealnym rozwiązaniem dla projektantów, inwestorów oraz wykonawców.

Chcesz wiedzieć więcej?

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług