W jaki sposób zabezpieczyć dylatację?

Złącza liniowe, zwane też dylatacjami, są to szczeliny w elementach budowlanych, których głównym zadaniem jest umożliwienie niezależnej pracy poszczególnych części budowli. Złącza liniowe są projektowane w taki sposób, aby elementy budowlane mogły swobodnie pracować i nie były podatne na powstawanie naprężeń i odkształceń wynikających np. z pracy gruntu pod budynkiem. To jak duży zakres pracy musi dane złącze liniowe wykonać zależy od wielu czynników, do których między innymi można zaliczyć:

  • bliskość dróg oraz linii tramwajowych, które powodują drgania budynku,
  • miejsce usytuowania obiektu (np. tereny górnicze),
  • wielkość oraz materiał z którego wykonany jest dany obiekt,
  • rodzaj gruntu na którym budynek jest usadowiony.
Ogniochronne zabezpieczenie dylatacji, czyli złącza liniowego

Ponieważ budynki są dzielone na strefy pożarowe, także złącza liniowe - poza możliwością przemieszczenia - powinny być ognioodporne w zakresie szczelności ogniowej - E oraz izolacyjności ogniowej - I.

Firma Promat od lat zapewnia rozwiązania dedykowane złączom liniowym, aczkolwiek ponieważ weszły nowe produkty do firestoppingu takie jak Promaseal - A Spray, postanowiliśmy rozszerzyć zakres zabezpieczeń złączy liniowych do odporności ogniowej EI240, a także zoptymalizować rozwiązania pod kątem wykonawczym.

Standardowe badanie złączy liniowych pozwala zabezpieczyć szczeliny, w których przemieszczenie nie będzie większe niż 7,5%. W wielu budynkach jest to za mało. Dlatego wykonaliśmy specjalne badanie, w którym dylatacja została przemieszczona mechanicznie o 25%. Dodatkowo częstym problemem były pojawiające się w dylatacji przejścia kabli elektrycznych, dlatego opracowaliśmy zabezpieczenie przejścia tych kabli przez dylatację.

Uproszczony montaż na lepszych produktach, klasa odporności ogniowej EI240, możliwość przemieszczenia o 25%, a także możliwość przejścia kabli przez szczeliny dylatacyjne, to tylko niektóre aspekty klasyfikujące nasze rozwiązania jako bezkonkurencyjne na rynku.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia

Testowane i certyfikowane rozwiązania

Globalna sieć usług