Promat pomaga w ukończeniu innowacyjnego tunelu

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tunelu

Firma Promat pomogła sfinalizować innowacyjny projekt budowy tunelu lądowego Gaasperdammer niedaleko Amsterdamu w Holandii. Ta wyjątkowa inwestycja poprawiła komunikację wokół holenderskiej stolicy oraz jakość życia mieszkańców na tym gęsto zaludnionym terenie.

Budowa tunelu prowadzona była przez konsorcjum IXAS, utworzone na podstawie umowy typu DBFM (Zaprojektuj–Wybuduj–Sfinansuj–Utrzymuj). Oznacza to, że konsorcjum IXAS będzie w pełni odpowiedzialne za całość projektu przez okres 20 lat, od finansowania po konserwację inwestycji.

Gaasperdammer składa się z kompleksu 5 tuneli o długości ponad 3 kilometrów każdy. Ten tzw. tunel lądowy jest zbudowany połowicznie pod ziemią, co jest korzystne zarówno dla całego regionu, jak i okolicznych mieszkańców. Tunel poprawia przepustowość dróg, ale też zapewnia znaczną redukcję hałasu w sąsiadujących z nim dzielnicach mieszkaniowych.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tunelu

Promat pomógł IXAS w terminowej realizacji projektu, dostarczając wiedzę techniczną i praktyczne wsparcie na etapie ochrony przeciwpożarowej.

Ponieważ testy przeciwpożarowe pierwotnie planowanej mieszanki betonu nie spełniły oczekiwań, Promat zaproponował alternatywne rozwiązanie, które obejmowało montaż 295 000 m2 płyt przeciwpożarowych.

Z uwagi na fakt, że otwarcie tunelu zostało zaplanowane na 27 kwietnia 2020 roku i konieczne było dotrzymanie terminów, wszystkie podmioty uczestniczące w projekcie stanęły przed ogromnym wyzwaniem.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe tunelu

Promat był wówczas jedynym producentem, który był w stanie wyprodukować w tak krótkim czasie 295 000 m2 płyt (pierwsza dostawa w styczniu 2019 r., ostatnia w październiku 2019 r.). Dodatkowo zaprezentowaliśmy świetne wyniki testów ogniowych dla naszej słynnej płyty przeciwpożarowej PROMATECT-T.

Dzięki doskonałej współpracy zespołu prawdziwych ekspertów, tunel Gaasperdammer został ukończony w zakładanym terminie i mógł zostać otwarty zgodnie z planem. Inwestycja poprawiła jakość powietrza i obniżyła poziom hałasu dla tysięcy rodzin mieszkających w tym świetnie prosperującym regionie Holandii.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług