Płyty PROMATECT®-H przetrwają trzęsienie ziemi i pożar zapewniając ludziom bezpieczeństwo.

Strażacy przeszukujący obiekt po trzęsieniu ziemi.

W ramach projektu EQUFIRE (sponsorowanego przez SERA „Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Research Alliance for Europe”) Promat przetestował, jak płyta PROMATECT®-H zachowuje się w przypadku trzęsienia ziemi, po którym następuje pożar. Unikalna seria testów sejsmicznych we włoskim i niemieckim laboratorium symulowała rzeczywiste trzęsienia ziemi i przyniosła spektakularne wyniki. Silikatowo-cementowa płyta PROMATECT®-H jest w stanie w pełni chronić stalową konstrukcję nośną przed ogniem, również w przypadku wstrząsów ziemi.

Badanie płyty silikatowo-cementowej PROMATECT®-H

Trzęsienia ziemi to realne zagrożenie dla dużej części naszej planety. Kiedy takie trzęsienie ziemi uderza w miasto lub region, często powoduje straszne zniszczenia i utratę życia. Dlatego Etex nieustannie poszukuje nowych sposobów ochrony ludzi i budynków przed możliwymi niebezpieczeństwami z tym związanymi. Jednym z takich zagrożeń jest wybuch pożaru po trzęsieniu ziemi. Podczas wstrząsów ziemi dochodzi do uszkodzenia rur gazowych lub instalacji elektrycznych.

Często prowadzi to do wybuchu pożaru, który może osłabić nośną konstrukcję stalową budynku, uszkodzoną przez działania sejsmiczne. Dlatego ważne jest, aby systemy przeciwpożarowe nadal chroniły budynek nawet po silnych wstrząsach.

Misją firmy Promat jest ochrona ludzi i budynków przed pożarem, niezależnie od jego przyczyny. Dlatego też wzięliśmy udział w tym wyjątkowym projekcie, aby sprawdzić, czy nasza płyta PROMATECT®-H zachowa swoje zdolności ochrony przeciwpożarowej po kilku silnych trzęsieniach ziemi.

Projekt EQUFIRE jest pierwszym testem w historii, który symuluje prawdziwe trzęsienie ziemi, po którym następuje pożar. Test sejsmiczny został przeprowadzony na kilku elementach stalowych oraz na kopii istniejącej konstrukcji stalowej zainstalowanej w budynku w Lizbonie, mieście, w którym obowiązują szczególne przepisy budowlane dotyczące zagrożenia trzęsieniem ziemi. Wyniki były po prostu spektakularne. Po przeprowadzeniu szeregu wymagających testów sejsmicznych, które wprawiły instalację w drżenie, płyta pozostała prawie nienaruszona. Pojawiło się kilka małych pęknięć w płycie, ale możliwości ochrony przeciwpożarowej naszego systemu pozostały nienaruszone, a test ogniowy zakończył się sukcesem, pokazując, że właściwości przeciwpożarowe nie zostały naruszone. Jest to kolejny dowód na to, że PROMATECT®-H jest unikalnym produktem o niezwykłej wytrzymałości strukturalnej.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług