PROMATECT®-H

Plašāka informācija
Ugunsreakcija: A1, non-combustible
Aptuvenā sārmainība (pH): 12pH
Aptuvenais sausais blīvums (kg/m³): 870kg/m³
Aptuvenā noturība pret mitruma izplatīšanos (μ): 20
Aptuvenā siltumvadītspēja pie 20 °C (W/m°K): 0,175W/m K
Lieces izturība garenvirzienā (N/mm²): 7,6N/mm²
Stiepes stiprība garenvirzienā (N/mm²): 4,8N/mm²
Spiedes stiprība (N/mm² perpendikulāri plāksnes virsmai): 9,3N/mm²
Glabāšanas apstākļi: Conservare su una superficie piana, in uno spazio coperto e ben ventilato.

Pievērsiet uzmanību!
Visas fiziskās un mehāniskās vērtības ir vidējās vērtības, kas pamatojas ražošanas standartā un ir testētas saskaņā ar iekšējām procedūrām. Tipiskās vērtības tiek sniegtas tikai kā rekomendācijas. Ievērojot piemērojamo testēšanas metodiku, skaitļi var atšķirties. Ja konkrētā vērtība ļoti svarīga specifikācijai, sazinieties ar “Promat” tehnisko nodaļu.

60 gadu pieredze
Pārbaudīti un sertificēti risinājumi
Pasaules pakalpojumu tīkls