PROMATECT®-100

Plašāka informācija
Aptuvenā sārmainība (pH): 7pH
Aptuvenais sausais blīvums (kg/m³): 875kg/m³
Moisture Content Min (%): 1%
Moisture Content Min (%): 3%
Aptuvenā noturība pret mitruma izplatīšanos (μ): 3
Aptuvenā siltumvadītspēja pie 20 °C (W/m°K): 0,285W/m K
Lieces izturība garenvirzienā (N/mm²): 5N/mm²
Stiepes stiprība garenvirzienā (N/mm²): 1,21N/mm²
Spiedes stiprība (N/mm² perpendikulāri plāksnes virsmai): 6,6N/mm²

Pievērsiet uzmanību!
Visas fiziskās un mehāniskās vērtības ir vidējās vērtības, kas pamatojas ražošanas standartā un ir testētas saskaņā ar iekšējām procedūrām. Tipiskās vērtības tiek sniegtas tikai kā rekomendācijas. Ievērojot piemērojamo testēšanas metodiku, skaitļi var atšķirties. Ja konkrētā vērtība ļoti svarīga specifikācijai, sazinieties ar “Promat” tehnisko nodaļu.

60 gadu pieredze
Pārbaudīti un sertificēti risinājumi
Pasaules pakalpojumu tīkls