MASTERBOARD®

Plašāka informācija

Aptuvenais sausais blīvums (kg/m³): 975 kg/m³
Moisture Content Min (%): 6 %
Aptuvenā siltumvadītspēja pie 20 °C (W/m°K): 0,22 W/m K
Lieces izturība garenvirzienā (N/mm²): 4,5 N/mm²
Stiepes stiprība garenvirzienā (N/mm²): 0,99 N/mm²
Spiedes stiprība (N/mm² perpendikulāri plāksnes virsmai): 9,3 N/mm²

Pievērsiet uzmanību!
Visas fiziskās un mehāniskās vērtības ir vidējās vērtības, kas pamatojas ražošanas standartā un ir testētas saskaņā ar iekšējām procedūrām. Tipiskās vērtības tiek sniegtas tikai kā rekomendācijas. Ievērojot piemērojamo testēšanas metodiku, skaitļi var atšķirties. Ja konkrētā vērtība ļoti svarīga specifikācijai, sazinieties ar “Promat” tehnisko nodaļu.

Saistītie dokumenti

60 gadu pieredze

Pārbaudīti un sertificēti risinājumi

Pasaules pakalpojumu tīkls