Kábelátvezetések tűzgátló lezárása – általános szempontok és európai szabványok

Ábra lágy lezárásról falban

Kábelek, kábelkötegek, kábelvédő csövek és azok kötegei, üres csövek, kábeltálcák és kábellétrák is áthaladhatnak a fal- illetve födémáttöréseken, így ezeket a tervezés és kivitelezés minden fázisában figyelembe kell venni. A kábelátvezetések tűzgátló lezárásairól szóló cikksorozatunk utolsó része a kábelátvezetések általános szempontjait hivatott tisztázni.

Kábelcsoportok

A kábelátvezetések az MSZ EN 1366-3 európai szabvány szerint kerültek vizsgálatra, a vizsgálatok eredményeit pedig az MSZ EN 13501-2 szabvány szerint osztályozták. Rendkívül fontos, bár kevésbé ismert tény, hogy a kábelek a leggyakoribb kábeltípusok és konfigurációk alapján hat különböző kábelcsoportba sorolhatók:

Kábeltípusok Konfiguráció
1. kábelcsoport: kicsi köpenyes kábelek, amelyek külső átmérője önmagukban vagy kábelkötegben 21 mm-nél nem nagyobb (Ø ≤ 21 mm), pl. 10 darab 5 mm x 1,5 mm2 kábel vagy 2 darab 1 mm x 95 mm2 kábel (további információkért tekintse meg az említett szabványt);
2. kábelcsoport közepes méretű köpenyes kábelek, amelyek külső átmérője 21 mm < Ø ≤ 50 mm, pl. 1 darab 4 mm x 95 mm2 kábel vagy 2 darab 1 mm x 185 mm2 kábel (további információkért tekintse meg az említett szabványt);
3. kábelcsoport nagy méretű köpenyes kábelek, amelyek külső átmérője 50 mm < Ø ≤ 80 mm, pl. 1 darab 4 mm x 185 mm2 kábel (további információkért tekintse meg az említett szabványt);
4. kábelcsoport az 1. kábelcsoportba tartozó kábelek kötege, amelyek legnagyobb átmérője nem haladja meg a 100 mm-t (telekommunikációs kábel) Ø ≤ 100 mm;
5. kábelcsoport köpeny nélküli kábel típusok (vezeték, H07V-R), Ø ≤ 24 mm; pl. 1 darab 1 mm x 95 mm2 vezeték vagy 1 darab 1 mm x 185 mm2 vezeték (további információkért tekintse meg az említett szabványt);
6. kábelcsoport acél, réz vagy műanyag kábelvédő csövek vagy (üres) csövek hármas kötegben, ahol a cső konfigurációja U/C (nyitott a kemence oldalán, kívül zárt) Ø ≤ 16 mm.

A vizsgálat során minden kábel a szabványban meghatározott konfiguráció szerint kerül elhelyezésre; a vizsgálat figyelembe veszi a vizsgált keresztmetszetet, valamint az egyes illesztési pontoktól és az épületszerkezettől való távolságot. Amennyiben az ügyfél nem akarja minden csoportra kiterjeszteni az osztályozást, az adott csoportok nem kerülnek a mintadarabba.

Kép szalagos lágy lezárásról

Lágy lezárások

Nem írjuk le a termékek általános jellemzőit, helyettük kábelátvezetések tűzgátló lezárási rendszerére fókuszálunk, ahogy azt a csőátvezetések lezárásánál tettük. A legszélesebb körben ismert rendszerek az úgynevezett lágy lezárások. Ezek adott tömegsűrűségű és vastagságú ásványgyapot és tűzgátló bevonat kombinációjából állnak (illetve, egyes esetekben tűzvédelmi masszából).

Egy adott lezárási rendszer tűzállósági teljesítménye kizárólag azon kábelcsoportok tekintetében határozható meg, amelyeknél megfelelt a tűzállósági vizsgálat elvárásainak. Nem minden kábellezárási rendszer használható minden típusú és konfigurációjú kábelköteg tűzgátló lezárására.

Rendkívül fontos azonban, hogy egy rendszer osztályozás szerinti tűzállósági teljesítménye az alkalmazott ásványgyapottól, a telepítés típusától és a kábelcsoportoktól függ. Az alábbi táblázat a Promat vizes hígítású „hibrid” PROMASTOP®-CC tűzvédelmi bevonatával, legalább kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapoton készült lágy lezárásának osztályozás szerinti tűzállósági teljesítményét mutatja be.

Elektromos szerelvények A kőzetgyapot lapok vastagsága és elhelyezkedése
1 × 50 mm 1 × 80 mm 2 × 50 mm
Fal Födém Fal Födém Fal Födém
KCS1: Minden köpenyes kábeltípus Ø ≤ 21 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
KCS2: Minden köpenyes kábeltípus 21 < Ø ≤ 50 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
KCS3: Minden köpenyes kábeltípus 50 < Ø ≤ 80 mm EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90 EI 90
KCS4: Kábelköteg az 1. csoport kábeleiből (telekommunikációs kábelek) Ø ≤ 100 mm EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 EI 120 EI 120
KCS5: köpeny nélküli kábeltípusok Ø ≤ 24 mm EI 45 EI 60 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KCS6: Kis műanyag vagy fém kábelvédő csövek és csövek U/C csővég konfigurációval ≤ 16 mm EI 45 EI 45 EI 60 EI 60 EI 90 EI 90
KCS … kábelcsoport az MSZ EN 1366-3:2009 szerint

A táblázat mutatja, hogy minden kábelcsoport átvezetésének tűzgátló lezárása a PROMASTOP®-CC bevonattal tesztelésre került. Érdemes figyelembe venni a tényt, hogy a nagyobb tűzállósági teljesítmény-időtartam érdekében vastagabb ásványgyapotra van szükség, illetve általában véve, az osztályozás szerinti teljesítmény kisebb olyan esetekben, ahol magasabb kábelcsoportról van szó.

Ábrák PROMASTOP®-CC lezárásokról szerelt és tömör falban és tömör födémben

A PROMASTOP®-CC bevonat szükséges vastagsága a kábelcsoporttól függ, ahogy az az alábbi táblázatban látható:

Elem Száraz rétegvastagság (mm) Bevonat hossza (mm)
1. – 5. kábelcsoport 1 100
6. kábelcsoport 3
Kábeltálcák, kábellétrák,... 1

Nem szabad felednünk, hogy a kábelvédő csövek a 6. kábelcsoportba tartoznak. A fém kábelvédő csövek jól vezetik a hőt, így vastagabb (nagyobb mennyiségű) bevonatra van szükség a megfelelő hűtés (hőszigetelés) biztosításához. Ezen felül a hagyományos kábelekkel szemben nagyobb mennyiségű bevonat szükséges az olvadó műanyag csövek helyének betöltésére (ebben az esetben a PROMASTOP®-CC bevonatot 1 mm helyett 3 mm száraz rétegvastagságban kell felvinni).

A PROMASTOP®-CC lágy lezárások keresztmetszete akár 3,75 m2 is lehet falak és födémek áttöréseinél, ami lehetővé teszi, hogy nagy keresztmetszetű aknákban is tűzgázló lezárásokat hozzunk létre. A bevonat nedvességálló, így nedves vagy magas páratartalmú területeken is alkalmazható, ami nem mondható el sok lágy lezárásról.

Kép kábelekhez és csövekhez való PROMASTOP®-CC kombinált lezárási rendszerről

Kombinált lezárások

A gyakorlatban a kábeleket és csöveket gyakorta használják együtt egy átvezetésen belül – ezeket a rendszereket kombinált lezárásoknak nevezzük.

A PROMASTOP®-CC lágy lezárások a fenti rendszerhez is osztályozásra kerültek, ennek részletei a következő ábrákon láthatók.

Ábrák PROMASTOP®-CC kombinált lezárásokról szerelt és tömör falban ill. tömör födémben

A kábelátvezetések tűzgátló lezárása rendkívül kiterjedt és összetett témát jelent, mivel minden egyes rendszert szigorúan tesztelni és osztályozni kell, beleértve a tűzgátló termékek és anyagok (csövek, kábelek) több ezer kombinációját. Kérjük, forduljon műszaki szakértő kollégáinkhoz. Örömmel válaszolunk a projektjeivel kapcsolatos kérdéseire.

< Back

 

 

Promat műszaki támogatás

A passzív tűzvédelmi megoldásokkal, termékeinkkel és rendszereinkkel kapcsolatos kérdéseivel vagy telepítési tanácsért forduljon műszaki támogató csapatunkhoz...

Műszaki dokumentáció

Találja meg a termékek műszaki adatlapjait, teljesítménynyilatkozatait, az egyes rendszerek segédleteit, az alkalmazástechnikai útmutatókat és minden egyéb dokumentumot, amelyekre a munka elvégzéséhez szüksége van.

60 évnyi szakértelem

Bevizsgált és tanúsított megoldáso

Globális szervizhálózat