Tűzvédő építőlap – típusok, tulajdonságok, mutatók

Tűzvédelmi építőlapokkal ellátott terem ablakokkal
A Promat tűzvédő építőlapok működésének szemléltetése

Tűzvédő építőlapok: a tűz és a hő terjedésének megakadályozása

Ha tűz keletkezik egy épületben, fontos, hogy ne terjedjen tovább, és a teherhordó szerkezetek megtartsák teherhordó képességüket addig, amíg az emberek ki tudnak menekülni, és a mentési műveleteket el tudják végezni. A tűzvédő építőlapokat pontosan erre tervezték, mivel ellenállnak a hőnek és a tűz sugárzásának. Alacsony a hővezetésük és magas a hőelnyelésük, valamint kevéssé zsugorodnak, hogy épek maradjanak. E tulajdonságaiknak köszönhetően az építőlap másik oldalán a hőmérséklet a tűz során hosszú ideig alacsony marad.

Promat tűzvédő építőlapok használati lehetőségei

Integritás (E)

E tulajdonságaiknak köszönhetően a tűzvédő lapok sokoldalúan alkalmazhatók, pl. tűzgátként az alábbi esetekben:

  • épületek tűzszakaszokra bontása
  • épületek teherhordó szerkezetei védelme burkolatok vagy másodlagos bélések kialakításakor
  • elektromos kábelek burkolása
  • szellőző, valamint hő- és füstelvezető légcsatornák

Mindezen alkalmazásokban a tűzvédő lapok azonos funkciót töltenek be. A lap egyik oldalán a tomboló tűz ontja a hőt, a másik oldalán azonban a hőmérséklet alacsony marad.

A tűz és a hő bezárva marad a tűzgátló lapok mögött, így a tűz egy ideig nem terjed tovább az épületben, és a teherhordó szerkezeteknél a hőmérséklet nem emelkedik túl magasra. Így az embereknek van idejük biztonságos helyre menekülni, a tűzoltók beavatkozhatnak, az épület szerkezete nem omlik össze, a forró füst elvezethető (alapvető az emberek biztonsága szempontjából), az épületben a biztonság szempontjából kritikus rendszerek pedig tovább működnek.

Tűzállósági teljesítmény

A lap alkalmazásától függően mást és mást jelenthet a “tűzállósági teljesítmény” kifejezés. Az európai vizsgálati szabványok különböző kritériumokat határoznak meg. A legfontosabbak a következők:

  • R: Teherhordó funkció – egy szerkezet képessége a terhek hordására összeomlás nélkül.
  • E: Integritás – képesség a lángok és a forró gázok átjutásának megakadályozására.
  • I: Szigetelés – képesség a hőmérséklet-emelkedés korlátozására a védett oldalon. A legtöbb esetben a védett oldal felületén az átlagos hőmérséklet-emelkedés legfeljebb 140°C lehet, vagy legfeljebb 180°C bármely pontban.

A tűzállósági teljesítményt mindig percben fejezik ki, általában a 30 perc többszöröseinek megfelelő értékben. Például egy tűzvédelemmel ellátott, teherhordó acélszerkezet, amely legalább 90 percig képes ellenállni a tűznek, “R 90” besorolást kap, míg egy fal, amely elzárja a lángok útját és alacsonyan tartja a hőmérsékletet legalább 60 percig, “EI 60” besorolású lesz.

Promatect-H tűzvédő építőlapok képe

Tűzvédelmi osztály

Az éghető anyag táplálja a keletkezett tüzet. A hőnek kitett anyag viselkedése az ún. tűzvédelmi osztály, amelyek alapján az anyagokat osztályokba soroljuk, pl. A1, A2, B, C stb. Az A1 és A2 nem éghető anyagokat jelent. A Promat valamennyi tűzvédő lapja nem éghető “A1” osztályú, amely a lehető legjobb (és legbiztonságosabb) osztály. Ezek a lapok a következők: PROMATECT®-100, PROMATECT®-200, PROMATECT®-AD, PROMATECT®-L, PROMATECT®-L500, PROMATECT®-H, PROMATECT®-XS és MASTERBOARD®.

Promat tűzvédő építőlapok illusztrációja

Laptípusok

Sok különféle tűzvédő építőlap van, melyek gyártási módja és összetétele különböző. Egyes lapoknál inkább a hőszigetelési értékek jók, másoknál a hőelnyelés, de minden lap fő célja a hőmérséklet csökkentése a védett oldalon a tűznek kitett oldalhoz képest.

Azonban nem csak a hőteljesítmény számít. Minden laptípus másként viselkedik a tűzben. Például zsugorodás, repedezés vagy deformálódás a tűzben csökkentheti a lap tűzállósági teljesítményét. A Promat lapjainak jellemzője a magas hőstabilitás, amely révén a legnehezebb körülmények között is tűzgátlók maradnak.

A Promat építőlapjainak kínálatában különböző típusok és sokféle vastagság található, mindegyik egy adott tűzvédelmi alkalmazásra szabva. A tűzállósági teljesítmény mellett a különböző laptípusok más-más előnyökkel rendelkeznek, pl. könnyű beépítés, ütésállóság vagy időjárásállóság.

Tűzvédő lapok - mindig rendszer részeként

A tűzvédő lap önmagában nem tudja megállítani a tüzet. Ahhoz, hogy a lap jó teljesítményt nyújtson, megfelelő típusú és távközű rögzítésekkel a helyén kell tartani, és a különböző lapokat helyesen kell csatlakoztatni, hogy a lángok ne találjanak rést az áthatoláshoz. Ha a lap jelentősen zsugorodik vagy elmozdul, akkor összetettebb rögzítési és csatlakoztatási megoldásokra, pl. szerelőkapcsokra, fém alszerkezetekre és hézagkitöltőkre van szükség. Ez megjelenik a lapból épített szerkezet vizsgálati jelentéseiben és szerelési utasításában. Ha nem követik pontosan a szerelési utasítást, például kihagynak vagy nem megfelelően alkalmaznak egy szükséges hézagkitöltőt, rossz típusú a rögzítés vagy a megengedettnél nagyobb a rögzítési távköz, akkor tűzben a tűzállósági teljesítmény drasztikusan csökken.

A Promat lapjait hőstabilitásra és mechanikai szilárdságra optimalizálták, ezért legtöbbször egyszerűen a helyükre lehet rögzíteni őket kapcsokkal, és a csatlakozással sem kell foglalkozni. A stabil lap egyszerűvé teszi a rendszert, amitől az megbízhatóbb lesz, mert kevesebb a hibalehetőség szerelés közben. További nyilvánvaló előny: az egyszerű szerelés kevesebb időt vesz igénybe és költsége is alacsonyabb.

A tűzállósági teljesítmény függ a rendszertől

A tűzállósági teljesítmény a rendszer jellemzője, nem csak magáé a lapé. A tűzállósági vizsgálat során a teljesítményt befolyásolja a hőáramlások, zsugorodások és elmozdulások összetett interakciója. A tűzállósági teljesítménynek tehát mindig az adott alkalmazásra, a lap típusára és vastagságára, illetve a szerelés módszerére vonatkozó teszteredményeken kell alapulnia. A hatókör számításokkal csak korlátozottan terjeszthető ki, mert a tűz során összetetten viselkedik a rendszer, amely modellekben nehezen ragadható meg, és legtöbbször nem megengedett a teszteredmények kiterjesztése.

Ennek megfelelően a tűzvédő lapokkal létrehozott megoldásoknál - pl. fal, szerkezetvédelem, kábelburkolat, hő- és füstelvezető légcsatorna - mindig a rendszert nézze, ne csak a lapot, és független intézmények által megállapított tűzállósági teljesítményre hagyatkozzon.

Tűzvédő építőlapok egyéb teljesítménymutatói

Mindenki reméli, hogy nem lesz tűz, ezért a lapoknak más mérőszámok szerint is jól kell teljesíteniük. A lap legyen tartós, hogy ellenálljon a különböző hatásoknak az épületen belüli élettartama alatt.

Például a hőnek, a hidegnek, a nedvességnek és az időjárás közvetlen vagy közvetett hatásainak való kitettség, illetve a mechanikai behatás külön igényeket támaszthat a lappal szemben. E téren az egyes laptípusok eltérő erényekkel rendelkeznek. A vonatkozó tartóssági besorolás az EAD 350142-0-1106 Európai Értékelési Dokumentumot (előzőleg ETAG 018-4) követi. A legtöbb Promat építőlap a 25 éves tartóssági besorolást kapja (ami a lehető legjobb eredmény) beltéri alkalmazásra, egyes esetekben még a kissé kitettebb alkalmazásokra is.

Promat műszaki támogatás

A passzív tűzvédelmi megoldásokkal, termékeinkkel és rendszereinkkel kapcsolatos kérdéseivel vagy telepítési tanácsért forduljon műszaki támogató csapatunkhoz...

Műszaki dokumentáció

Találja meg a termékek műszaki adatlapjait, teljesítménynyilatkozatait, az egyes rendszerek segédleteit, az alkalmazástechnikai útmutatókat és minden egyéb dokumentumot, amelyekre a munka elvégzéséhez szüksége van.

60 évnyi szakértelem

Bevizsgált és tanúsított megoldáso

Globális szervizhálózat