PROMAXON Typ A

Krzemianowo-wapniowe płyty ogniochronne, niepalne, bezazbestowe, o szerokim zastosowaniu w budownictwie lądowym. W obróbce porównywalne do drewna. Produkcja zgodna z ISO 9002/EN 29002; ISO 14001.

Informacje dodatkowe

Zastosowanie:

  • Zabezpieczanie stropów drewnianych.
  • Wykonywanie ścian ogniowych.
  • Wykonywanie sufitów podwieszanych.

Zalety:

  • Nie zmieniają właściwości w warunkach podwyższonej wilgotności.
  • Nie tracą właściwości ogniochronnych z upływem czasu.
  • Gładkie wykończenie.
Przybliżony odczyn pH: 9pH
Zawartość wilgoci Min (%): 1%
Zawartość wilgoci Max (%): 3%
Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ): 5
Przybliżona przewodność cieplna przy 20 °C (W/m°K): 0,27W/m K
Wytrzymałość na zginanie w kierunku podłużnym (N/mm²): 4,5N/mm²
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm² prostopadle do powierzchni płyty): 8N/mm²
60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług