PROMASIL® 950-KS

Wysokotemperaturowe, krzemianowo-wapniowe, bezazbestowe płyty termoizolacyjne. PROMASIL® 950-KS to produkt łączący w sobie bardzo wysokie parametry techniczne przy relatywnie niskich kosztach zakupu i instalacji. Zapewnia znakomite własności izolacyjne przy zabezpieczaniu kominków, pieców kaflowych i otwartych palenisk.

Informacje dodatkowe

Zastosowanie:

  • Kominki.
  • Piece kaflowe.
  • Otwarte paleniska.

Zalety:

  • Odporne na wysokie temperatury.
  • Znakomite własności izolacyjne przy zabezpieczaniu kominków, pieców kaflowych i otwartych palenisk.
  • Niski koszt zakupu i instalacji.
Wytrzymałość na ściskanie (N/mm² prostopadle do powierzchni płyty): 1,4N/mm²
60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług