Systemy zabezpieczeń pasywnych - odporność ogniowa i reakcja na ogień

W tym artykule dowiesz się:
  • jak zabezpieczyć nośność konstrukcji stalowej,
  • jakie produkty Promat służą do zabezpieczenia ogniochronnego elementów żelbetowych,
  • w jaki sposób zwiększyć odporność ogniową konstrukcji wykonanych z drewna.

Stal to materiał nieorganiczny, klasyfikowany jako produkt niepalny. Jednak elementy konstrukcji stalowej w temperaturze 500°C (do osiągnięcia w ciągu kilku minut od powstania pożaru) tracą swoją nośność. Aby więc zachować nośność konstrukcji, należy wykonać odpowiednie zabezpieczenia ogniowe przy pomocy płyt ogniochronnych, farb pęczniejących lub zapraw natryskowych. Kluczowa dla tego typu produktów – zarówno w przypadku stali, jak i innych materiałów – jest ich odporność ogniowa oraz reakcja na ogień.

Do zabezpieczenia nośności konstrukcji stalowej można wykorzystać płyty PROMATECT®. Ich wysoka stabilność pozwala na wykonanie samonośnej okładziny skrzynkowej bez dodatkowych podkonstrukcji wsporczych. W przypadku gdy konstrukcja ze względów architektonicznych powinna pozostać widoczna, zabezpieczenie można wykończyć farbami ogniochronnymi PROMAPAINT® SC3 i SC4. Zaprawy ogniochronne są natomiast najczęściej stosowane w halach przemysłowych.

Odporność ogniowa oraz elementy żelbetowe i drewniane

Żelbetowe elementy budowlane w starych obiektach zazwyczaj nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. Dlatego projekty instalacji przeciwpożarowej w budynkach muszą uwzględniać wykorzystanie dodatkowych materiałów. Za pomocą płyt ogniochronnych PROMATECT® lub natrysków ogniochronnych PROMASPRAY® elementy żelbetowe można odpowiednio zabezpieczyć. Dzięki tym materiałom odporność ogniowa może wynosić do REI 240. Poszczególne litery oznaczają:

  • R – nośność ogniowa w minutach,
  • E – szczelność ogniowa w minutach,
  • I – izolacyjność ogniowa w minutach.

Każdy z tych parametrów jest określony zgodnie z polską normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku.

Za pomocą odpowiednich materiałów można także zwiększyć odporność ogniową konstrukcji wykonanych z drewna. Stropy drewniane zabezpieczone okładziną z płyt ogniochronnych PROMATECT®-H, płyt PROMAXON® Typ A lub natrysków ogniochronnych PROMAPRAY® przy niewielkiej grubości płyt osiągają klasę odporności ogniowej do REI 120. Nośne elementy drewniane można też zabezpieczyć za pomocą bezbarwnego impregnatu PROMADUR®.

Odporność ogniowa i szczeliny dylatacyjne

W większości obiektów budowlanych są stosowane szczeliny dylatacyjne. Ich zadaniem jest przejęcie naprężenia wynikającego ze zmian objętości i odkształceń spowodowanych różnicami temperatur, nierównomiernym osiadaniem gruntu, wstrząsami lub skurczami betonu.

Szczeliny dylatacyjne mogą jednak ułatwić rozprzestrzenianie się ognia i dymu w trakcie pożaru. Aby tego uniknąć, warto zastosować masy ogniochronne:

  • PROMASTOP®-E/Coating,
  • PROMASEAL®-A,
  • PROMASEAL®-A spray.

Odporność ogniowa ścian a instalacje techniczne

Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, wielokrotnie przechodzą przez przegrody przeciwpożarowe. Muszą one, tak samo jak elementy oddzielające, spełniać kryteria szczelności i izolacyjności ogniowej. W systemie ogniochronnych przepustów instalacyjnych PROMASTOP® i PROMASEAL® oferujemy zestawy sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych.

W Promat TOP wykonujemy projekty wykonawcze zabezpieczenia biernego konstrukcji stalowych, drewnianych, obudowy tras kablowych , przejść instalacyjnych i dylatacji.

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług