Zabezpieczenie ogniochronne stropów żelbetowych

W tym artykule dowiesz się:
  • jak zabezpieczyć przeciwpożarowo stropy żelbetowe w obiektach rewitalizowanych,
  • co zrobić, gdy brakuje dokumentacji projektowej,
  • kiedy stosować płyty PROMATECT-H, a kiedy natryski PROMASPRAY.
Zabezpieczenie stropów żelbetowych

Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. Dla takich przypadków Promat proponuje różne możliwości rozwiązań konstrukcyjnych, dopasowanych do konkretnych warunków. Rozwiązania te uwzględniają istniejące elementy masywne. Z tego powodu klasyfikowana jest konstrukcja masywna łącznie z zabezpieczeniem składającym się z płyt PROMATECT® (np. REI60) lub natrysku ogniochronnego PROMASPRAY®.

Bezpośrednia aplikacja okładziny z płyt PROMATECT® lub natrysku ogniochronnego PROMASPRAY® ma zastosowanie do zabezpieczenia stropów, ścian, belek oraz słupów żelbetowych. (Więcej materiałów nt. zabezpieczeń znajdziesz TUTAJ >)

Obiekty rewitalizowane - dobór rozwiązania ogniochronnego

Zabezpieczenie stropów żelbetowych w obiektach rewitalizowanych jest zadaniem skomplikowanym. W zależności od rodzaju budynku - dawnych obiektów fabrycznych, starych budynków użyteczności publicznej czy budynków wysokościowych oraz zastosowanej technologii.

W większości przypadków konieczne jest podejście indywidualne do problemów projektowych. Obiekty rewitalizowane dostosowywane są do obecnych przepisów, stąd niezbędna jest ocena projektanta i rzeczoznawcy w temacie dostosowanie do przepisów oraz wykonanie ekspertyzy. Większość rozwiązań, ze względu na indywidualną problematykę wymaga uzgodnień stosowanych rozwiązań z projektantem.

Konieczność wykonania inwentaryzacji obiektu a prace projektowe

Bardzo często brakuje dokumentacji projektowej rewitalizowanych budynków, stąd wynika konieczność wykonania inwentaryzacji obiektu przed rozpoczęciem prac projektowych. Zastosowane zabezpieczenie przeciwpożarowe nie może dodatkowo obciążać konstrukcji budynku. Wybrane rozwiązania muszą charakteryzować się niską masą, często istotnym również jest aby wybrany system jedynie w niewielki sposób zmniejszał wysokości kondygnacji. Kluczowym jest więc znalezienie odpowiedniego systemu ochrony przeciwpożarowej do projektu zabezpieczenia konstrukcji żelbetowej obiektu rewitalizowanego.

Ogniochronne zastosowanie płyt PROMATECT®-H i natrysków PROMASPRAY®

Ze względu na różnorodność problemów, które można spotkać w każdej sytuacji należy dobrać odpowiednie rozwiązanie. Dzięki zastosowaniu płyt PROMATECT®-H możliwe jest zabezpieczenie przeciwpożarowe stropów żelbetowych tam, gdzie następuje zmiana sposobu użytkowania i konieczność dostosowania do nowych, obecnie obowiązujących przepisów.

Przy zbyt małej grubości otuliny, co bardzo często spotykane jest w obiektach pofabrycznych lub halach magazynowych - tam gdzie zmienia się obciążenie ogniowe. Dodatkowo zastosowanie płyty PROMATECT®-H jedynie w niewielkim stopniu wpływa na wysokość pomieszczeń i dzięki możliwości całopowierzchniowego wykończenia masami szpachlowymi Promat umożliwia estetyczne wykończenie zabezpieczonej powierzchni.

Bardzo często w obiektach fabrycznych i magazynowych kwestie estetyczne nie będą miały jednak dużego znaczenia. Dzięki możliwości zastosowania natrysków PROMASPRAY®-P300 oraz PROMASPRAY®-C450, które mają charakterystyczną strukturę baranka, możliwe jest również uzyskanie niewielkiej grubości zabezpieczenia przy dostosowaniu do obecnych przepisów.

Masz więcej pytań na temat zabezpieczenia konstrukcji stalowych? Napisz do naszego Zespołu Technicznego >

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług