Izolacja ogniochronna i przejścia przeciwpożarowe – 8 błędów przy budowie i rozwiązania problemów

W tym artykule dowiesz się:
  • jakie są etapy budowy przejścia przeciwpożarowego,
  • jakie dokumenty potwierdzają właściwości ogniochronne stosowanych produktów,
  • jakie błędy są najczęściej popełniane przy instalacji przejść instalacyjnych.
Pracownik w piwnicy instalujący izolację przeciwpożarową. Po lewej stronie znajduje się drabina, a w tle mężczyzna obserwujący pracę.

Jak budować przejścia przeciwpożarowe? Są one prawdopodobnie jedną z najbardziej krytycznych części projektu biernej ochrony przeciwpożarowej. Po zabezpieczeniu konstrukcji budynku i zainstalowaniu przegród ognioodpornych wszystko jest przygotowane tak, aby zapewnić, że budynek w razie pożaru nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia. Czy na pewno? Niezawodność rozwiązania przeciwpożarowego zależy ostatecznie od jakości montażu systemu biernej ochrony przeciwpożarowej. Jeśli uda się uniknąć 8 typowych błędów przy między innymi zabezpieczeniu ogniochronnym przejścia instalacyjnego, jest się już na dobrej drodze do uzyskania doskonałego rozwiązania.

Przejścia przeciwpożarowe – etapy budowy

Budowa przejścia przeciwpożarowego ma kilka etapów. Po zakończeniu budowy ścian, stropów i podłóg, które składają się na strefę objętą ochroną przeciwpożarową, budynek nadal wymaga uszczelnienia ogniowego. Każdy wykonawca, wykonując przejścia przez istniejące przegrody ognioodporne, pozostawia dziury, szczeliny, łączenia lub wgłębienia w ścianach, sufitach lub podłogach.

Każdy z tych otworów może przyczynić się do rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie pomieszczenia. Jeśli otwory i szczeliny nie zostaną odpowiednio uszczelnione za pomocą przetestowanych ognioodpornych materiałów uszczelniających, kołnierzy, opasek lub powłok, ogień będzie się rozprzestrzeniał niszcząc inne części budynku. Należy pamiętać, że każda instalacja, która przechodzi przez przegrodę klasyfikowaną ogniowo, reaguje inaczej w przypadku pożaru. Izolacja ogniochronna nie może być uniwersalnym systemem, rozwiązaniem lub produktem chroniącym wszystkie instalacje serwisowe. System musi być dostosowany do różnych typów elementów instalacyjnych i konstrukcyjnych. Dlatego też istnieje tak szeroka gama produktów do izolacji ogniowej Promat, z których każdy został przetestowany pod kątem konkretnego zastosowania.

Niezabezpieczone przestrzenie lub puste przestrzenie ukryte w konstrukcji budynku stanowią niebezpieczną drogę rozprzestrzeniania się dymu i ognia. Dotyczy to zwłaszcza szczelin i połączeń w ścianach, nad i pod ścianami, podłogami, stropami i dachami. Ponieważ te szczeliny i połączenia są ukryte, stanowią one jeszcze większe zagrożenie niż bardziej oczywiste słabe punkty w konstrukcji budynku.

Budowa przejścia przeciwpożarowego. Rozwiązanie ogniochronne powinno obejmować „produkty ochrony przeciwpożarowej”.

W krajach europejskich należy zawsze upewnić się, że „produkty ochrony przeciwpożarowej”, służące między innymi do budowy przejścia ppoż, posiadające oznakowanie CE są instalowane zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem. Produkty takie są oparte na zharmonizowanej Normie Europejskiej (EN), jeśli jest dostępna, lub na Europejskiej Ocenie Technicznej (ETA). Świadczy to o tym, że badania ogniowe zostały poddane ocenie i zatwierdzone przez certyfikowaną jednostkę, proces kontroli jakości jest stale monitorowany, a trwałość wyrobów jest deklarowana i kontrolowana przez podmioty zewnętrzne.

Do każdego wyrobu ze znakiem CE dołączona jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (Declaration of Performance – DoP), która zawiera wykaz podstawowych właściwości użytkowych związanych z danym wyrobem. Właściwości pożarowe i właściwości użytkowe opisane w Deklaracji stanowią podsumowanie raportu klasyfikacyjnego opartego na badaniach i Programie Oceny Narażenia (EXAP), jeśli ma zastosowanie.

Ponadto Deklaracja Właściwości Użytkowych zawiera ważne informacje na temat stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP). Deklaracja zawiera wszystkie informacje niezbędne do spełnienia lokalnych wymagań prawnych w Europie oraz istotne informacje o wyrobach dla reszty świata. Oprócz Deklaracji Właściwości Użytkowych, dostawca wyrobu musi dostarczyć wytyczne instalacyjne oraz kartę charakterystyki wyrobu w lokalnym języku. W przypadku innych regionów należy zapewnić zgodność z lokalnymi normami testowymi i przepisami budowlanymi.

Upewnij się, że systemy i produkty do izolacji przeciwpożarowej i budowy przejścia ppoż zostały niezależnie zweryfikowane

Promat idzie dalej i przeprowadza dodatkowe testy, które wykraczają poza podstawowe wymagania przepisów, aby mieć pewność, że nasze produkty i systemy izolacji przeciwpożarowej spełnią obietnice bezpieczeństwa w rzeczywistych okolicznościach pożarowych.

Testy ogniowe, a czasem także raporty klasyfikacyjne stanowią własność przemysłową, a niektóre szczegóły i informacje są traktowane jako zastrzeżone. Właściciel nie ma obowiązku pokazywania tych dokumentów klientowi. Jednak fakt, że raporty te są zatwierdzane przez oficjalny, niezależny podmiot zewnętrzny oznacza, że są one w 100% wiarygodne.

Oto 8 najczęstszych błędów, których należy unikać, aby uzyskać doskonałe rozwiązanie w zakresie zabezpieczenia ogniochronnego.

Człowiek pracujący w przestrzeni między materiałem przepustowym a wewnętrzną krawędzią otworu przepustowego

#1: Budowa przejścia przeciwpożarowego – zwróć uwagę na szczelinę pierścieniową

Szczelina lub przestrzeń pierścieniowa to odstęp między materiałem wprowadzonym do przejścia instalacyjnego (np. kablami, korytkami kablowymi lub rurami) a wewnętrzną krawędzią otworu przepustowego. Odstęp ten zależy od wielkości i kształtu otworu oraz wprowadzonego materiału.

Należy upewnić się, że szczelina pierścieniowa i wymiary otworu pasują do wybranego systemu uszczelnienia przejścia instalacyjnego. Jako ogólną zasadę można przyjąć, że otwór powinien być wypełniony w nie więcej niż 60%, jeżeli producent nie przeprowadził innych testów. Jeśli szczelina między otworem przejścia przeciwpożarowego (instalacyjnego) a materiałem jest większa lub węższa niż testowana (zgodnie z oficjalnymi homologacjami), system przeciwpożarowy prawdopodobnie nie będzie działał tak, jak powinien, czego skutkiem będzie przedostawanie się ognia lub wysokiej temperatury przez szczeliny.

Należy pamiętać, że przestrzeń między bokiem otworu przejścia instalacyjnego a materiałem musi być wypełniona sprawdzonym systemem uszczelnienia ogniowego, zgodnie z odpowiednimi homologacjami. Aby upewnić się, że dokonano właściwego wyboru, należy zawsze dokładnie przestrzegać instrukcji producenta systemu lub wziąć udział w szkoleniu. Niektóre kraje zezwalają na montaż materiałów ogniochronnych wyłącznie przez przeszkolone osoby.

Mężczyzna po lewej stronie patrzy na mobilną aplikację Firestopping Selector® App firmy Promat. Drugi mężczyzna trzyma opakowanie z materiałem uszczelniającym.

#2: Nie używaj niewłaściwych produktów do izolacji ogniowej

Każdy rodzaj kabla elektrycznego, metalowej lub plastikowej rury zachowuje się inaczej w przypadku pożaru. Dlatego każdy produkt ogniochronny jest opracowywany i testowany pod kątem konkretnego rodzaju materiału wprowadzanego do przejścia instalacyjnego, w przegrodzie poziomej lub pionowej. Nigdy nie należy używać produktów, które nie są przeznaczone do konkretnego zastosowania.

Budowa przejścia przeciwpożarowego nie jest prostym zadaniem. Nigdy nie należy stosować produktu ogniochronnego zatwierdzonego dla przejść instalacyjnych dla rur z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przejść dla rur metalowych. Ważne jest, aby do zabezpieczenia przejścia instalacyjnego użyć właściwego środka ogniochronnego, ponieważ niewłaściwy materiał może stwarzać niebezpieczeństwo dla życia w czasie pożaru.

Mężczyzna po lewej stronie patrzy na aplikację Promat Firestopping Selector® App. Mężczyzna obok czyta dokument na podkładce z klipsem.

#3: Uważaj na niecertyfikowane produkty do zabezpieczeń przepustów instalacyjnych

Nieatestowane produkty mogą być zawodne i nie działać zgodnie z przeznaczeniem lub deklaracjami producenta. W krajach europejskich należy zawsze upewnić się, że "produkty ochrony przeciwpożarowej” posiadające oznakowanie CE są instalowane zgodnie z zamierzonym przeznaczeniem. Produkty takie są oparte na zharmonizowanej Normie Europejskiej (EN), jeśli jest dostępna, lub na Europejskiej Ocenie Technicznej (ETA). Świadczy to o tym, że badania ogniowe zostały poddane ocenie i zatwierdzone przez certyfikowaną jednostkę, proces kontroli jakości jest stale monitorowany, a trwałość wyrobów jest deklarowana i kontrolowana przez podmioty zewnętrzne. Do każdego wyrobu ze znakiem CE dołączona jest Deklaracja Właściwości Użytkowych (Declaration of Performance - DoP), która zawiera wykaz podstawowych właściwości użytkowych związanych z danym wyrobem. Właściwości pożarowe i właściwości użytkowe opisane w Deklaracji stanowią podsumowanie raportu klasyfikacyjnego opartego na badaniach i Programie Oceny Narażenia (EXAP), jeśli ma zastosowanie. Ponadto Deklaracja Właściwości Użytkowych zawiera ważne informacje na temat stałości właściwości użytkowych wyrobu (AVCP).

Deklaracja Właściwości Użytkowych zawiera wszystkie informacje niezbędne do spełnienia lokalnych wymagań prawnych w Europie oraz istotne informacje o wyrobach dla reszty świata. Oprócz Deklaracji Właściwości Użytkowych dostawca wyrobu musi dostarczyć wytyczne instalacyjne oraz kartę charakterystyki wyrobu w lokalnym języku.

W przypadku innych regionów, należy zapewnić zgodność z lokalnymi normami testowymi i przepisami budowlanymi.

Promat idzie nawet dalej i przeprowadza dodatkowe testy, które wykraczają poza podstawowe wymagania przepisów, aby mieć pewność, że nasze produkty i systemy izolacji przeciwpożarowej spełnią obietnice bezpieczeństwa w rzeczywistych okolicznościach pożarowych.

Testy ogniowe, a czasem także raporty klasyfikacyjne, stanowią własność przemysłową, a niektóre szczegóły i informacje są traktowane jako zastrzeżone. Właściciel nie ma obowiązku pokazywania tych dokumentów klientowi. Jednak fakt, że raporty te są zatwierdzane przez oficjalny, niezależny podmiot zewnętrzny oznacza, że są one w 100% wiarygodne.

Wykonawca na drabinie montujący na suficie kołnierz ogniochronny, będący częścią systemu uszczelnień pęczniejących PROMASTOP®-IM CBox 125.

#4: Unikaj nieprawidłowego lub nieprofesjonalnego montażu przejścia ppoż

Nieprawidłowy lub nieprofesjonalny montaż produktów ogniochronnych jest prawdopodobnie najczęstszą przyczyną awarii izolacji ogniochronnej. Niektórzy instalatorzy mogą ulec pokusie, aby wykonać pracę szybciej lub taniej, ale jedynym sposobem zapewnienia, że system ogniochronny będzie działał i będzie skuteczny, jest dokładne przestrzeganie instrukcji, ponieważ nawet niewielkie odchylenia mogą osłabić parametry klasyfikacji ogniowej. Nawet najlepsze produkty, jeśli są źle lub nieprawidłowo zamontowane, nie mogą działać zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie produkty do izolacji ogniowej są zatwierdzane i certyfikowane przez wyspecjalizowane instytucje w oparciu o kontrolowany proces produkcji i prawidłowy montaż. Należy upewnić się, że montaż jest wykonywany przez przeszkolonych i certyfikowanych specjalistów oraz że producent wyrobu przeprowadził odpowiednie szkolenia.

Należy zawsze wystrzegać się systemów, które posiadają skomplikowane instrukcje montażu lub wymagają złożonej i pracochłonnej instalacji, ponieważ istnieje realne prawdopodobieństwo, że zostaną one zamontowane nieprawidłowo. Część wartości systemu ochrony przeciwpożarowej leży w jego prostocie montażu i jasnej instrukcji.

Mężczyzna z lewej strony pokazuje kobiecie z prawej strony mobilną wersję aplikacji Firestopping Selector® App firmy Promat.

#5: Żadnych kompromisów w kwestii zabezpieczeń ogniochronnych

Może trudno w to uwierzyć, ale często zdarza się, że podczas inspekcji na placach budowy nigdzie nie można znaleźć zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych. Wynika to zazwyczaj z chęci obniżenia kosztów, braku wiedzy na temat przepisów dotyczących zabezpieczneia ogniochronnego instalacji i jej montażu, celowego naruszania przepisów lub po prostu braku komunikacji między wykonawcami. Igranie z ludzkim życiem i pozwalanie na swobodne przenikanie ognia i dymu przez otwory i złączenia jest niedopuszczalne i należy go unikać za wszelką cenę. Ponieważ wszystkie budynki, w których znajdują się ściany lub stropy ognioodporne podlegają surowym przepisom, a osoby odpowiedzialne za sporządzanie specyfikacji technicznej powinny określić systemy izolacji ogniowej w dokumentacji projektowej. Do wyboru jest wiele produktów, systemów i rozwiązań, a wybór właściwego wyrobu powinien być wynikiem odpowiedniego szkolenia z zabezpieczeń przejść instalacyjnych przeprowadzonego przez stowarzyszenia lub producentów. Jest to niezbędne, jeśli wykonawcy lub monterzy chcą spełnić kryteria kontroli, ograniczyć dodatkowe koszty czasowe i finansowe oraz ratować życie.

Kobieta czytająca specyfikacje na jednym z kilku rodzajów i marek uszczelniaczy, które ma przed sobą.

#6: Nie mieszaj różnych marek

Nie należy mieszać produktów ani systemów różnych producentów. Każdy producent projektuje rozwiązania, zgodnie z którymi należy stosować każdy wyrób służący do określonego celu zabezpieczenia przeciwpożarowego i spełniający określoną klasę ogniową. Mieszane produkty różnych marek zazwyczaj nie są testowane, nie posiadają Deklaracji Właściwości Użytkowych ani raportu z badań lub klasyfikacji, w związku z czym nie mogą być instalowane. Promat oferuje pełną gamę produktów ogniochronnych dla każdego rodzaju przejść instalacyjnych. Co więcej, nasze są projektowane przez ekspertów ds. bezpieczeństwa pożarowego, którzy uwzględniając wszystkie zagrożenia związane z ogniem, rozumieją zasady biernej ochrony przeciwpożarowej i podziału na strefy.

Nie należy mieszać produktów ani systemów różnych producentów. Każdy producent projektuje rozwiązania, zgodnie z którymi należy stosować każdy wyrób służący do określonego celu zabezpieczenia przeciwpożarowego i spełniający określoną klasę ogniową.

Wykonawca trzymający wstępnie powleczoną płytę z wełny mineralnej z PROMASTOP®-CC.

#7: Należy wybrać odpowiednią wełnę mineralną

Większość ognioodpornych uszczelnień przejść instalacyjnych, połączeń i szczelin zazwyczaj opartych jest na otworach wypełnionych wełną mineralną o temperaturze topnienia powyżej 1000°C. Każda szczelina powinna być uszczelniona specjalnymi uszczelniaczami ogniochronnymi, takimi jak akryle lub silikony, aby zapobiec potencjalnemu rozprzestrzenianiu się ognia i wysokiej temperatury na jednym lub obu końcach ściany czy stropu. Podczas montażu wełny mineralnej można napotkać takie problemy, jak niewłaściwa gęstość lub jakość użytego materiału, co prowadzi do osłabienia zdolności ognioodpornych systemu ppoż podczas pożaru.

Innym częstym problemem związanym z układaniem wełny mineralnej jest niewłaściwa kompresja podczas instalacji, wynikające z błędnych instrukcji lub obliczeń, co powoduje obniżenie odporności ogniowej systemu. Istnieją inne systemy, w których nie stosuje się wełny mineralnej i należy je wziąć pod uwagę ze względu na wspomniane wcześniej problemy. Z zasady należy stosować tylko taką wełnę mineralną, która jest dopuszczona do stosowania w systemach ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z zaleceniami dostawcy i której skuteczność jest potwierdzona testami ogniowymi.

Mężczyzna z tabletem przyglądający się trzem monterom wykonującym uszczelnienia przejść instalacyjnych przy użyciu powłok i uszczelniaczy PROMAT®.

#8: Upewnij się, że na etapie projektowania nie zapomniano o zabezpieczeniu przejść instalacyjnych

Profesjonalne planowanie jest potrzebne już na wczesnym etapie projektowania, aby upewnić się, że na placu budowy zostaną zastosowane właściwe produkty i systemy. Specjaliści lub projektanci muszą wybrać najbardziej efektywne rozwiązanie w zakresie izolacji ogniowej dopasowane do całego planu ochrony przeciwpożarowej. Dobra komunikacja i współpraca między specjalistami, dostawcami i wykonawcami stanowi klucz do prawidłowego wykonania zadania i wyeliminowania dodatkowej pracy lub kosztów w trakcie budowy. Dlatego obiekty BIM zyskują coraz większe znaczenie w ułatwianiu i wspieraniu procesu budowlanego dla architektów, wykonawców, instalatorów oraz właścicieli budynków. Producenci, którzy dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, mogą zapewnić wsparcie w trakcie całego procesu. Promat posiada dedykowany zespół ekspertów i techników w dziedzinie przepustów instalacyjnych i dylatacji. Jeśli potrzebujesz istotnych informacji lub drugiej opinii, są oni gotowi do pomocy. Nie wahaj się z nimi skontaktować.

Chcesz wiedzieć więcej na temat zabezpieczenia przejść instalacyjnych? Przejdź TUTAJ >

Pomoc techniczna Promat 

Jeśli masz pytania dotyczące biernej ochrony przeciwpożarowej, naszych produktów czy ich zastosowania, skontaktuj się z naszym zespołem!

Dokumentacja techniczna

Aprobaty techniczne, broszury produktowe, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych czy katalog techniczny - wszystkie niezbędne do realizacji projektów dokumenty w jednym miejscu. 

60 lat doświadczenia
Testowane i certyfikowane rozwiązania
Globalna sieć usług