Testconfiguratie bepaalt het toepassingsgebied

Check het toepassingsgebied van het brandproefresultaat van een brandmanchet. Brandmanchetten worden getest conform EN 1366-3:2009. Afhankelijk van het leidingtype (kunststof of metaal) en het beoogd gebruik van de leiding kan een bepaalde testconfiguratie gekozen worden, waarbij de leiding aan het uiteinde al dan niet wordt afgedicht. De druk en de stroming van hete gassen in een geventileerde leiding is anders dan in een afgesloten leiding. Bij kunststofleidingen is de leiding in de oven altijd open (uncapped) en kan ervoor gekozen worden om deze buiten de oven af te sluiten (capped). Tabel H.1 in de norm geeft de relatie aan tussen het beoogd gebruik van kunststof leidingen en de te kiezen afdichting van de leiding bij de brandtest. Een vertaalde versie van de tabel vindt u hieronder.

Beoogd gebruik kunststofleiding Uiteinde leiding in de oven Uiteinde leiding buiten de oven
Regenwaterleiding uncapped uncapped
Rioolbuis, geventileerd uncapped uncapped
Rioolbuis, niet-geventileerd uncapped capped
Gas-, drinkwater-, warm waterleiding uncapped capped

Metalen leidingen worden normaal gesproken in de oven afgedicht en zijn buiten de oven open, mits ze worden ondersteund door een ophangconstructie die op basis van een brandtest of berekening (zie Eurocodes) minimaal dezelfde brandwerendheid heeft. Worden ze ondersteund door een niet-brandwerend ophangsysteem of betreft het schachten voor afvalverwijdering dan zijn ze in de oven open en buiten de oven afgedicht. Tabel H.2 in de EN 1366-3 geeft de relatie aan tussen het beoogd gebruik van metalen leidingen en de te kiezen afdichting van de leiding bij de brandtest. Een vertaalde versie van de tabel vindt u hieronder.

Beoogd gebruik metalen leiding Uiteinde leiding in de oven Uiteinde leiding buiten de oven
Ondersteund door brandwerende ophangconstructie* capped uncapped
Ondersteund door niet-brandwerende ophangconstructie uncapped capped
Schachten voor afvalverwijdering uncapped capped

'*' Aangetoond door brandtest of berekening (zie Eurocodes)

Hoe vindt u dit terug in een classificatierapport?

Bovenstaande belangrijke informatie kunt u eenvoudig uit een classificatierapport van een geteste doorvoering met deze leidingen halen. Wanneer een kunststofbuis, voorzien van een brandmanchet, niet is afgedicht en een brandwerendheid heeft gehaald van 60 minuten, dan staat er in het classificatierapport een classificatie van de brandwerendheid EI 60 U/U. Dit houdt in dat gedurende 60 minuten:

  • De doorvoering vlamdicht is gebleven (E)
  • Voldaan is aan het temperatuurcriterium (I)
  • De kunststofleiding uncapped/uncapped (U/U) is getest. De leiding was zowel in de oven als buiten de oven niet afgedicht

De manchet kunt u in dit geval probleemloos toepassen om een kunststofbuis; de testresultaten van een uncapped/uncapped configuratie gelden immers ook voor uncapped/capped situaties. Het is veel moeilijker om een resultaat te behalen met een kunststof leiding die niet is afgedicht (U/U), dan met een leiding die buiten de oven wel is afgedicht (U/C).

U vindt een EI 60 U/C-classificatie terug in een classificatierapport als de kunststof leiding buiten de oven is afgedicht en de doorvoering met de manchet een brandwerendheid van 60 minuten heeft gehaald. Het toepassingsgebied van de manchet is in dit geval beperkter; de manchet mag alleen worden toegepast om leidingen die dienen als niet-geventileerde rioolbuis of als gas-, drinkwater-, of warmwaterleiding. Geventileerde leidingen mogen niet met dit manchet worden afgedicht.

Een doorvoering met een manchet om een kunststof leiding en een classificatie van de brandwerendheid EI 60 C/U of EI 60 C/C kent geen toepassingsgebied.

Doorvoering Leiding materiaal Leiding diameter (mm) Dikte leidingwand Aantal segmenten/klemmen Classificatie
A1 PVC 160 3,2 40/4 EI90 U/U
A2 PVC 160 4,7 40/4 EI60 U/U
A3 PVC 125 3,7 33/3 EI 90 U/U
A4 PVC 125 2,5 33/3 EI 90 U/U
A5 PVC 90 1,8 25/3 EI 90 U/U
A6 PVC 12 1 15/2 EI 120 U/U
A7 PVC 6 1 15/2 EI 240 U/U
D1 PVC 160 11,8 40/4 EI 180 U/C
D5 PVC 125 9,2 33/3 EI 120 U/C
D7 PVC 110 12,3 29/3 EI 180 U/C
D11 PVC 40 4,5 15/2 EI 240 U/C
E1 PVC 100 2 27/1 EI 90 U/U

Indien u hierover vragen heeft, neem dan zeker contact met ons op.

Technische ondersteuning

Ons Technical Excellence Centre staat klaar om al uw technische vragen te beantwoorden, oplossingen met passieve brandbescherming uit te werken, installatieadvies te geven, …

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, handboeken, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap
Geteste & gecertificeerde oplossingen
Wereldwijd beschikbaar