Doorvoeringsproducten en naden met succes getest volgens NEN6075:2020

Doorvoeringsproducten en naden met succes getest volgens NEN6075:2020

Met ingang van 1 juli 2021 wordt de NEN6075 “Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten” door Bouwbesluit 2012 aangewezen. Voor gebouwen waarvan de vergunning vanaf 1 juli 2021 wordt afgegeven dient hiermee rekening gehouden te worden.

Doorvoeringen en naden die in een rookscheiding aanwezig zijn dienen te voldoen aan de weerstand tegen rookdoorgang. Deze wordt uitgedrukt in Sa en S200. Sa is de rookdoorlatendheid bij omgevingstemperatuur (‘ambient’, 20°C). S200 is de rookdoorlatendheid bij 200°C.

De gehele scheidingsconstructie dient te voldoen aan Ra of R200. Een scheidingsconstructie heeft een rookwerendheidsklasse Ra als de constructie-onderdelen in de scheiding een classificatie Sa hebben. In een Ra scheiding mogen ten hoogste twee constructie-onderdelen (Sa) aanwezig zijn, plus één per gehele 5 m² van het scheidende bouwdeel.

Een scheidingsconstructie heeft een rookwerendheidsklasse R200 als de constructie-onderdelen in deze scheiding een classificatie S200 hebben. Ook hierbij geldt een maximum van twee onderdelen in de scheiding, plus één per 5 m².

Om aan te kunnen tonen dat de doorvoeringen en naden voldoen aan de rookdoorlatendheid dient volgens de NEN6075:2020 een test uitgevoerd te worden die is ontleend aan NEN-EN 1634-3.

Etex Building Performance heeft tests uitgevoerd bij Peutz. Het rapport is nog niet gereed maar we kunnen wel al aangeven dat onze doorvoeringsproducten voldoen aan Sa en S200.

PROMASTOP®-CC, PROMASEAL®-A, PROMASEAL®-S, PROMASEAL®-AG en PROMAFOAM®-C zijn uitvoerig getest.

Doorvoeringsproducten en naden met succes getest volgens NEN6075:2020
Doorvoeringsproducten en naden met succes getest volgens NEN6075:2020

Online tools

Promat ontwikkelde twee online tools. Met de Selector App vindt u het perfecte Fire Stopping product. De Promat Structural Protection Calculator is geschikt om de beschikbare Promat-oplossingen te vinden voor de bescherming van staal tegen brand.

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, handboeken, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar