Recupereren van water uit de productie door 4 dorr’s

Recupereren van water uit de productie door 4 dorr’s

*Voor de aanmaak van onze calciumsilicaatplaten op de 7 productielijnen hebben we heel wat water nodig. Omdat Promat het lozen van water tot een minimum wil beperken en een groot deel van het water uit de productie wil recuperen, hebben we in onze Promat fabriek te Tisselt verschillende dorr’s of watertrechters staan. *

Het productieproces van een calciumsilicaatplaat start met het aanmaken van xonotliet, waarvoor we water oppompen uit het kanaal, gelegen vlak naast de fabriek. Xonotliet is het basisproduct en maken we aan in de reactoren. Afhankelijk van het type plaat, worden aan de xonotliet nog andere grondstoffen toegevoegd. Zo onderscheiden we binnen de 7 productielijnen/persen 4 grote productiegroepen die verschillend zijn naar grondstoffen toe, PROMATECT®-L, PROMATECT®-T, Phoenix-platen en PROMATECT®-LS. Voor deze grondstoffen en het kuisen van de reactoren maken we steeds gebruik van recuperatiewater om het waterverbruik te beperken.

Recuperatiewater? Hoe recuperen we water voor de aanmaak van grondstoffen? Eenmaal xonotliet is aangemaakt, wordt het vermengd met grondstoffen tot een slurry die voornamelijk uit water bestaat. Deze slurry gaat naar de persen die het water eruit duwen en waarbij ook slib vrijkomt. Beide worden opgevangen in 4 dorrs of watertrechters waarna het hergebruikt wordt in de productie.

De eerste dorr wordt gebruikt voor de productie van PROMATECT®-L500. Aangezien er geen speciale grondstoffen worden gebruikt in de productie van PROMATECT®-L, kan dit water opnieuw gebruikt worden in de aanmaak van grondstoffen en voor het kuisen van de reactoren. PROMATECT®-T, de tweede productiegroep, zijn aluminium houdende platen en het water uit deze platen wordt opgevangen in dorr 2. Het water kan bijgevolg enkel gebruikt worden voor de productie van PROMATECT®-T. Dorr 3 vangt het water op dat uit de Phoenix-platen geperst wordt. Het water uit de productie van PROMATECT®-LS platen gaat ten slotte naar dorr 4 en wordt enkel voor deze productiegroep gebruikt omdat het water sulfaat bevat. Eenmaal de platen uit de persen komen gaan ze naar de ovens waar het het overgebleven water verdampt.

Naast de 4 dorr’s heeft de fabriek in Tisselt ook twee waterzuiveringsinstallaties die het overtollige water uit de dorr’s en andere productielijnen opvangt. De eerste waterzuiveringsinstallatie wordt gebruikt voor het verwijderen van aluminium uit het water dat van dorr 2 komt. De tweede waterzuiveringsinstallatie gebruiken we voor het verwijderen van vaste stoffen en aanzuren van het bedrijfsafvalwater. Pas na dat het water behandeld is door de waterzuiveringsinstallaties zal het water geloosd worden in de Paaleyckbeek.

Online tools

Promat ontwikkelde twee online tools. Met de Selector App vindt u het perfecte Fire Stopping product. De Promat Structural Protection Calculator is geschikt om de beschikbare Promat-oplossingen te vinden voor de bescherming van staal tegen brand.

Technische documentatie

Vind alle product datasheets, prestatieverklaringen, installatiehandleidingen, handboeken, … die u nodig heeft om de klus te klaren.

60 jaar vakmanschap

Geteste & gecertificeerde oplossingen

Wereldwijd beschikbaar