Pasyvioji gaisrinė sauga – svarbi visų gaisrinės saugos strategijų dalis

Picture of passive fire protection elements in a building

Pasyvioji gaisrinė sauga yra svarbi gaisrinės saugos sistemos dalis, o gaisrinis saugumas, savo ruožtu, yra labai svarbus veiksnys statant saugų pastatą. Jis apima bendrą įvairių suplanuotų ir įgyvendintų priemonių ir pastatą naudojančių asmenų taikomų priemonių poveikį.

Siekiant kiek įmanoma apsisaugoti nuo viską niokojančių gaisrų, daugelyje šalių priimti išsamūs gaisrinių konstrukcijų įstatymai. Tai padeda užtikrinti, kad prieš statant pastatą būtų parengtas išsamus gaisrinės saugos planas, jog kilus gaisrui būtų išvengta žmonių gyvybių ir būtų patirta kiek įmanoma mažiau nuostolių. „Promat" misija yra žinoti ir suprasti kiekvienoje šalyje galiojančias taisykles ir rasti visiškai patikrintą ir reglamentus atitinkantį pasyviosios gaisrinės saugos sprendimą.

Ground plan and side view of compartmentation in a building

Kas yra pasyvioji gaisrinė sauga?

Gaisrinė sauga yra svarbi bet kurios apsaugos nuo gaisro strategijos dalis, kuri apima aktyviąją gaisrinę saugą (aptikimą, slopinimą) ir pasyviąją gaisrinę saugą (struktūrinę gaisrinę saugą, gaisrinius skyrius).

Pasyvioji gaisrinė sauga (PGS) apima struktūrinę gaisrinę saugą ir gaisrinius skyrius (patalpų atskyrimą). Žmonės gali saugiai išeiti iš pastato, o ugniagesiai – patekti į pastatą.

Konstrukcijų gaisrinė sauga užtikrina pastato konstrukcijos elementų (pavyzdžiui, plieninių arba medinių sijų / kolonų) stabilumą kilus gaisrui. To galima pasiekti dengiant konstrukcijos elementus atitinkamais produktais, pavyzdžiui, plokštėmis, dažais arba purškikliais.

Gaisrinis skyrius yra atskira pastato erdvė, kuri apriboja ugnies ir dūmų plitimą. Jų dydžiai ir skaičius nustatyti nacionaliniuose statybų reglamentuose – tai priklauso nuo pastato ploto arba tūrio ir visuose aukštuose esančių degių medžiagų kiekio. Skirtingose šalyse statybų reglamentai skiriasi. Skyriai yra vertikalieji (ugniai atsparios grindys / lubos) ir horizontalieji (ugniai atsparios sienos). Kadangi būtina įvairi priežiūra, dėžėse padaromos tam tikros angos, kurioms taip pat būtina apsauga. Tam įrengiamos nuo ugnies saugančios durys. Be to, visur, kur nutiestos kitos komunikacijos, pavyzdžiui, kabeliai, vamzdžiai, kanalai ir kt., skyrių sandarumas užtikrinamas įrengiant tinkamus angų sandariklius.

Sandariklius dažniausiai sudaro keli produktai, pavyzdžiui, dangos, skiediniai, movos, vyniojimo juostos, sandarikliai ir užpildo medžiagos, tad ypač svarbi jų sąveika. „Promat“ atlieka išsamius sienų ir grindų sistemų su visomis jose esančiomis priežiūros angomis bandymus.

Apsaugos nuo gaisro įstatymai

Visos pasyviosios apsaugos sistemos yra veiksmingos, jei tinkamai atliktas jų montavimas. Skirtingose šalyse taikomi skirtingi pastatų gaisrinės saugos reikalavimai ir įstatymai.

Atsparumo ugniai bandymai ir REI laikas

Atliekant sistemų atsparumo ugniai bandymus gautas rezultatas yra tam tikras atsparumo ugniai lygis, kuris nurodomas kaip atsparumo ugniai reikšmė. Visuose bandymų standartuose EN/ASTM/BS/… aiškiai apibrėžta, kaip ataskaitose būtina nurodyti atsparumo ugniai reikšmę. Pagal EN 13501 nurodoma:

  • charakteristikos;
  • veikimo laikas;
  • papildomos charakteristikos, parametrai.
Classification table template according to EN 13501-2 test standard

Apkrovas laikantiems elementams svarbu ir taikoma apkrova, ir (arba) apkrovos dydis. Angų sandarikliams ir jungtims būtini papildomi elementai, pavyzdžiui, angų vamzdžių antgalių konfigūracija ir jungčių plotis. Standarto EN 13501-2 5.2punkte apibrėžti svarbiausi vientisumo (E), izoliacijos (I) ir apkrovos laikymo galios (R) reikalavimai.

Depiction of influences upon element integrity

Vientisumas (E)

Trukmė (minutėmis), kiek bandomas bandinys atlieka atskyrimo funkciją neužsidegant vatos gabalėliui, neleidžia ugniai prasiskverbti pro tarpus ir slopina ugnį.

Picture of a surface in fire conditions

Izoliacija (I)

Trukmė (minutėmis), kiek bandomas bandinys atlieka atskyrimo funkciją, kai vidutiniškai temperatūra ugnies neveikiamoje pusėje pakyla ne daugiau kaip 140 °C arba temperatūra atskiruose taškuose pakyla ne daugiau nei 180 °C. Jeigu paviršiai nedideli (pavyzdžiui, sandarinant jungtis), temperatūros padidėjimas neturi reikšmės, o šiluminė izoliacija nurodoma kaip atlaikanti didžiausią (180 °C) temperatūrą.

A load-bearing construction element

Apkrovos laikymo galia (R)

Tai statybos elemento, kurio vieną ar kelias plokštumas tam tikrą laiko tarpą veikia ugnis ir nustatyta mechaninė apkrova, gebėjimas išsaugoti konstrukcinį stabilumą.

Atsparumas ugniai

EI 120 atsparumo ugniai klasė reiškia, kad kilus gaisrui sistemos skyrius išliks sandarus ir apsaugos nuo ugnies plitimo (E) 120 minučių, o taip pat apsaugos nuo karščio ir liepsnos (I) plitimo 120 minučių. E 120 ir EI 90 atsparumo ugniai klasė reiškia vientisumą (E) – apsaugą nuo ugnies plitimo – 120 minučių ir izoliaciją (I) – apsaugą nuo karščio ir liepsnos plitimo – 90 minučių.

Depiction of difference between reaction to fire and fire resistance

Kuo skiriasi atsparumas ugniai ir reakcija į ugnį? Atsparumas ugniai – tai išlaikomas konstrukcinis stabilumas arba ugnies plitimo iš vienos patalpos į kitą stabdymas ir yra išbandomas su kiekviena sistema. Reakcija į ugnį – tai elemento sudedamųjų dalių reakcija į ugnies poveikį ir įtaka ugnies plitimui. Ši savybė svarbi viešbučiams, kur baldai, užuolaidos, kilimai ir kt. buitiniai dalykai turi būti nedegūs arba mažai degūs. Pasyviosios gaisrinės saugos medžiagos nebūtinai turi būti nedegios, kadangi jų priešgaisrinės savybės tikrinamos atliekant atitinkamų sistemų gaisrinius bandymus. „Promat“ taip pat išbando savo produktų reakciją į ugnį.

<Atgal

 

 

„Promat“ techninė pagalba

Teiraukitės mūsų techninės pagalbos komandos apie pasyviosios gaisrinės saugos sprendimus, produktus ir sistemas, kreipkitės patarimo dėl jų įrengimo...

Techniniai dokumentai

Čia rasite produktų duomenų lapus, sistemų bukletus, eksploatacinių savybių deklaracijas, įrengimo instrukcijas ir kitus dokumentus, kurių gali reikėti, kad įgyvendintumėte savo sumanymą.

60 metų patirtis

Išbandyti ir sertifikuoti sprendimai

Pasaulinis paslaugų tinklas