Poznamo požarno varnost

60 let trdega dela in predanosti nam je prineslo vodilno vlogo na področju pasivne požarne zaščite. Razvili smo edinstvene načine za načrtovanje naših proizvodov, za njihovo preizkušanje v realnih življenjskih razmerah in za predvidevanje njihovega vedenja v primeru požara.

Podolgovata slika razdeljena na dva dela. Levi del je kvadraten in bele barve, desni del je pravokotnik in belo modre barve.

1. Tehnologija Promaxon®

Štirje raziskovalci v belih haljah v svetlem raziskovalnem laboratoriju preučujejo in gledajo v aparature, v ospredju je veliko epruvet.

1. Tehnologija Promaxon®

Edinstvene lastnosti požarnih plošč Promatect® temeljijo na tehnologiji Promaxon®, katere patentirana formula je plod dolgotrajnega procesa izbiranja in predelovanja surovin. Z ekskluzivnim inženiringom matrične strukture mineralov ustvarimo edinstveno, nadzorovano mešanico kalcijevega silikata z majhnimi porami in z izjemnimi lastnostmi. Na ta način razvijamo plošče z ravno pravšnjo gostoto in stabilnostjo, da vzdržijo ekstremne toplotne razmere.

Podolgovata slika razdeljena na dva dela. Desni del je kvadraten in bele barve, levi del je pravokotnik in belo modre barve.

2. Metode požarnega preizkušanja

Slika zgornjega dela hodnika in ognjeni zublji, na stropu je zelen napis za izhod v sili, na desni strani slike pa naprava za zaznavo dima.

2. Metode požarnega preizkušanja

V Centru za raziskave in tehnologijo podjetja Promat vsako leto opravimo več kot 200 požarnih preizkusov. Tako zagotovimo, da so naši proizvodi in sistemi skladni z najstrožjimi mednarodnimi standardi in predpisi. Metode našega požarnega laboratorija so strožje od zakonsko predpisanih in posnemajo razmere iz resničnega življenja, v kakršnih bodo naši proizvodi morda nameščeni. Ko Promatov proizvod uspešno opravi požarni preizkus, dobi uradno potrdilo, ki jamči vrhunsko zmogljivost.

Podolgovata slika razdeljena na dva dela. Levi del je kvadraten in bele barve, desni del je pravokotnik in belo modre barve.

3. Inženiring požarne varnosti

Arhitekt v pisarni drži v roki model steklene stavbe in jo proučuje, pred njim pa je postavljen model dreves.

3. Inženiring požarne varnosti

Naši inženirji požarne varnosti so razvili nov, revolucionaren pristop, imenovan projektiranje požarne varnosti na osnovi zmogljivosti. Poleg skladnosti z zaščitnimi ukrepi, ki jih določajo predpisi o požarni varnosti, ta nova metoda tudi pojasnjuje, zakaj so ti ukrepi potrebni. S kombinacijo podrobnih izračunov in podpornih poročil o požarnih preizkusih inženir požarne varnosti poda natančno oceno tveganja. Tehnično poročilo o požarni zaščiti predstavlja računsko podlago za mirno vest projektanta, saj je tako lahko prepričan, da je v zgradbo vgrajena vsa potrebna zaščita.

Spoznajte nas bolje

Preberite več o našem razvoju, načrtovanju in proizvodnji inovativnih proizvodov in rešitev, da boste znali zaščititi tisto, kar je za vas najpomembnejše.

Zgodovina

Dva bela kataloga, na katerih je napis Promat desno zgoraj, z rdečo ikono ognja, na naslovni sliki levega kataloga so kvadratni rdeče modri liki, na desnem katalogu je za naslovno sliko bela požarna plošča z modrim ozadjem.

Zgodovina

Odkrijte, kako smo postali globalni strokovnjaki za pasivno požarno zaščito.

Ljudje

Inženir v oranžnem odbojnem brezrokavniku sedi pri lesenih tramovih in zamišljeno gleda v načrt in prenosni računalnik pred seboj.

Ljudje

Spoznajte ekipo, ki vam pomaga pri zaščiti ljudi in zgradb pred požarom.

Poslanstvo

Ženska oseba na sliki v modri majici sedi za mizo in gleda v papirje, pred njo so prenosni računalnik bele barve in beli zvitki papirjev.

Poslanstvo

Svet želimo narediti varnejši, bolj zdrav in trajnosten − za današnje in za prihodnje generacije.

Tehnična podpora Promat

Obrnite se na naš tehnični svetovalni oddelek za vprašanja o pasivnih požarno zaščitnih rešitvah, naših proizvodih in konstrukcijah ali nasvetu za namestitev.

Tehnični dokumenti

Najdite tehnične liste, priročnike, izjave o lastnostih, navodila in druge dokumente, ki vam bodo pomagali pri vaših projektih.

60 let strokovnega znanja
Preizkušene in certificirane rešitve
Globalna storitvena mreža