Combustibilitate: grupuri, clase și alte terminologii

Imagine a unui semn de combustibilitate utilizat pe produse

Siguranța la incendiu a șantierelor și clădirilor depinde în mare măsură de tipul de materiale utilizate și de clase de combustibilitate. Toate materialele de construcție și mobilierul contribuie la așa-numita sarcină termică. Intensitatea, natura fluxului de căldură, durata și temperatura atinsă de un incendiu sunt o consecință a sarcinii termice care ia în considerare proprietățile agregate ale materialelor de construcție utilizate în construcția clădirii. Materialele sunt împărțite în mod convențional în substanțe combustibile și materiale necombustibile, care vor fi prezentate în detaliu în continuare.

Combustibilitatea materialelor și metode de testare

Standardul EN 13501-1 „Clasificarea la foc a produselor de construcție și a elementelor de construcție (Partea 1: Clasificarea utilizând datele din testele de reacție la foc)” are ca scop definirea unei abordări armonizate pentru clasificarea reacției la foc a produselor pentru construcții (inclusiv a produselor încorporate în elementele de construcție ), sub denumirea de Euroclasă. Produsele sunt luate în considerare în raport cu utilizarea lor finală și sunt împărțite în trei categorii separate:

 • produse pentru construcții (cu excepția pardoselilor și produselor de izolare termică a conductelor liniare),
 • pardoseli și
 • produse de izolație termică pentru conducte liniare (excluse în acest articol).

Cablurile electrice sunt clasificate cu diferite standarde de testare și clasificare la foc.

EN 13501-1 specifică, de asemenea, metodele de testare în raport cu clasificarea preconizată pentru reacția la foc, în timp ce fiecare metodă descrie în continuare principiile testării, pregătirea eșantionului și numărul minim de teste. Următoarele metode de testare sunt utilizate pentru verificarea reacției materialelor la foc:

 • Test de necombustibilitate (EN ISO 1182); Acest test determină necombustibilitatea materialelor de construcție omogene.
 • Test de căldură de ardere (EN ISO 1716); Când este testat pe acest dispozitiv, o anumită masă a materialului eșantion arde în condiții standardizate. Căldura de ardere sau puterea calorică se calculează pe baza creșterii măsurate a temperaturii, luând în considerare pierderile de căldură.
 • Test pentru un singur element de ardere (SBI); Testul simulează arderea unui obiect (cum ar fi un coș de gunoi) într-un colț al unei camere. Produsul trebuie, pe cât posibil, să fie testat în forma utilizării sale finale.
 • Test de aprindere (EN ISO 11925-2); Acest test determină posibilitatea aprinderii materialului de construcție suspendat vertical atunci când este expus unui arzător direct la un unghi de 45 de grade.
 • Determinarea comportamentului la ardere a pardoselilor, utilizând o sursă de căldură radiantă (EN ISO 9239-1); Această metodă măsoară valoarea radiației critice de căldură - adică fluxul de căldură incident la suprafața pardoselii, unde flăcările încetează să avanseze și pot fi stinse.
imagini care prezintă diferite clase de combutibilitate - SBI EN 13823, EN ISO 11925-2 și EN ISO 1182

Clasificări pentru produse pentru construcții

Materialele de construcție sunt clasificate ca necombustibile și combustibile pe baza reacției la foc. Clasele de combustibilitate a materialelor iau în considerare contribuția lor la dezvoltarea focului înainte de apariția scânteii și adăugarea la sarcina termică a unei încăperi într-un foc complet dezvoltat.

Materialele de construcție „necombustibile” sunt cele care, în condițiile de testare prescrise, nu pot arde sau nu pot contribui la dezvoltarea focului. Acestea sunt, conform calificării EN 13501-1, materiale din clasa A1 și A2.

Trebuie remarcat faptul că un material A2, chiar dacă nu este literalmente „necombustibil”, este clasificat în aceeași „macroclasă” ca A1, deoarece contribuția la dezvoltarea focului și la eliberarea prin căldură a energiei este foarte limitată.

Materialele de construcție „combustibile” sunt cele care se aprind în condițiile de testare prescrise. Având în vedere contribuția lor la dezvoltarea focului, acestea sunt împărțite în inflamabile (B și C), în mod normal inflamabile (D și E) și foarte inflamabile (F).

 • Clasa F Produse fără performanță specificată la foc sau produse care nu îndeplinesc criteriile pentru clasa E. Instalarea acestor materiale nu este permisă decât dacă sunt acoperite complet cu alte materiale de construcție, astfel încât întregul produs este clasificat cel puțin în clasa E. Exemple: polistiren expandat, poliuretan, ambele fără acoperiri ignifuge.
 • Clasa E Produse care rezistă la aprinderea redusă a flăcării pentru o perioadă scurtă de timp și nu produc o răspândire mare a flăcării. Exemple: plăci din fibre moi, polistiren expandat, poliuretan, ambele cu acoperiri ignifuge.
 • Clasa D Produse care rezistă la aprinderea redusă a flăcării pentru o perioadă scurtă de timp și nu produc o răspândire mare a flăcării. Chiar și cu testul Single Burning Item (SBI), eliberarea de căldură este încetinită și limitată. Exemple: diferite tipuri de lemn, produse din lemn.
 • Clasa C Ca și Clasa D, cu excepția faptului că îndeplinește cerințele superioare și nu există răspândire a flăcării în testul SBI. Exemple: spumă fenolică, panouri sandwich cu spumă poliuretanică.
 • Clasa B Ca și Clasa C, cu excepția faptului că îndeplinește criteriile superioare. Exemple: panouri din lemn-ciment, panouri din lemn tratate ignifug, panouri sandwich cu spumă de poliizocianurat.
 • Clasa A2 Îndeplinește aceleași criterii ca Clasa B și criterii mai puțin severe decât A1. Într-un foc complet dezvoltat, acesta nu mărește sarcina de foc și nici nu accelerează răspândirea focului. Exemple: panouri sandwich din vată minerală, plăci de gips-carton.
 • Clasa A1 În niciun stadiu al incendiului, chiar și într-un foc complet dezvoltat, nu promovează răspândirea focului și nu mărește sarcina termică. Exemple: piatră, cărămidă, metale, materiale anorganice cu mai puțin de un procent de materie organică, produse de izolare cu fibre minerale.

Pardoselile sunt clasificate în aceleași clase ca și produsele pentru construcții, marca literă este urmată de abrevierea „fl” (de ex.A1fl).

Tabelul rezumă diferite categorii de produse, metode de testare și clase de combustibilitate:

Clasificarea conform EN 13501-1
Definiție Metodă de testare Produse pentru construcții Pardoseli
Materiale incombustibile Test de incombustibilitate și test de căldură de ardere A1 A1fl
Test de incombustibilitate sau test de căldură de ardere și SBI A2 – s1 d0
A2 – s2 d0
A2 – s3 d0
A2 – s1 d1
A2 – s2 d1
A2 – s3 d1
A2 – s1 d2
A2 – s2 d2
A2 – s3 d2
A2fl – s1 A2fl – s2
Materiale combustibile - contribuție foarte limitată la foc Test de aprindere și Test SBI B – s1 d0
B – s2 d0
B – s3 d0
B – s1 d1
B – s2 d1
B – s3 d1
B – s1 d2
B – s2 d2
B – s3 d2
Bfl – s1 Bfl – s2
Materiale combustibile - contribuție limitată la foc C – s1 d0
C – s2 d0
C – s3 d0
C – s1 d1
C – s2 d1
C – s3 d1
C – s1 d2
C – s2 d2
C – s3 d2
Cfl – s1 Cfl – s2
Materiale combustibile – contribuție medie la foc D – s1 d0
D – s2 d0
D – s3 d0
D – s1 d1
D – s2 d1
D – s3 d1
D – s1 d2
D – s2 d2
D – s3 d2
Dfl – s1 Dfl – s2
Materiale combustibile - contribuție ridicată la foc Test de aprindere E E - d2 Efl
Materiale combustibile - ușor inflamabile   F Ffl

Clasificări suplimentare

În plus față de semnele literare de bază pentru combustibilitate (A1, A2, B, C, D, E și F), materialele de construcție au clasificări suplimentare cu privire la emisia de fum și la producerea de picături și/sau particule în flăcări. Marcajele sunt:

 • Nivelul de emisie de fum „s” specifică viteza de degajare a fumului și cantitatea totală de fum generată, cu valori cuprinse între 1 (absent/slab) și 3 (ridicat);
 • Producerea de picături și/sau particule de flăcări „d” specifică formarea picăturilor care ard în timpul testelor de reacție la foc, cu valori cuprinse între 0 (absent) și 2 (ridicat);
Clasificare suplimentară Nivel
Nivelul emisiilor de fum în timpul arderii s 1 Viteza/cantitatea de emisie absentă sau slabă
2 Intensitatea medie a vitezei/cantitatea de emisie
3 Intensitatea mare a vitezei/cantitatea de emisie
Producerea de picături și/sau particule de flăcări în timpul arderii d 0 Fără picurare
1 Picurare lentă
2 Picurare rapidă

Pentru clasificarea E este prevăzută doar subclasa d2. În cazul clasificării pardoselilor extrem de combustibile, situația de referință a focului este puțin diferită. În timp ce testează clasele Dfl, Cfl, Bfl and A2fl, sursa de căldură simulează radiația termică a focului din cameră prin ușă, către podeaua holului. Scurgerea materialului de pardoseală nu este importantă. Clasificarea mai mare a răspunsului la foc îndeplinește, de asemenea, toate criteriile clasificărilor inferioare.

Concluzie: Când se efectuează testele de combustibilitate a materialelor de construcție?

Pentru majoritatea clădirilor, pre-construirea prin definiție implică obținerea de diverse autorizații, același lucru este valabil și pentru restaurări, extinderi, reechipare tehnică a clădirilor, reparații și alte activități. Uneori, un anumit tip de clădire necesită o examinare suplimentară a incendiilor și această problemă este reglementată de lege. Aceasta include clasificarea la foc materialelor de construcție pentru aprindere, combustibilitate etc. Adică, o modificare a scopului funcțional al structurii este, de asemenea, un motiv suficient pentru studiul materialelor de construcție și, dacă este necesar, pentru desemnarea unei alte clase de foc.

< Back

 

 

Asistență tehnică Promat

Contactați echipa noastră de asistență tehnică pentru întrebările dvs. privind soluțiile de protecție pasivă antifoc, produsele și sistemele noastre sau sugestii de instalare...

Documentație Tehnică

Găsiți fișe tehnice de produs, prospecte de sistem, Declarații de performanță, manuale de instalare și alte documente de care aveți nevoie pentru a finaliza lucrarea. 

60 de ani de experiență avansată

Soluții testate și certificate

Rețea globală de asistență