Protivpožarno staklo

Promat nudi dve grupe proizvoda za zastakljivanje, koji su zasnovani na jedinstvenim tehnološkim rešenjima i imaju visoke performanse u pogledu pasivne zaštite od požara.

Promat®-SYSTEMGLAS i PROMAGLAS® se zasnivaju na tehnologiji odobrenoj i priznatoj više godina. Zastakljenje je sačinjeno od ploča laminiranog stakla spojenog sa slojevima ekspandirajućeg gela, koji se aktivira u slučaju požara. Broj i debljina staklenih ploča zavise od zahtevanih požarnih performansi (klase EI30 do EI90).

Sistemi zastakljenja Promat®-SYSTEMGLAS F1 i PROMAGLAS® F1 sistemi zastakljivanja koriste sopstvenu tehnologiju: zastakljenje je formirano od dva bezbednosna kaljena stakla razdvojena distancerom, između kojih se nalazi sloj termoreaktivnog gela. Debljina gela zavisi od zahtevane klase otpornosti na požar (do EI120). Termoreaktivni gel koji se koristi nije osetljiva na vlagu i UV zračenje. Ovaj tip koristi se posebno za veće količine.

Osim toga, Promat takođe nudi pribor u koji spadaju silikoni, trake, okviri, blokovi i držači.

Nacrtani pravougaonik iskošen po dijagonali sa linijama u tamnoplavoj boji i dve svetloplave kratke crte u svom središtu.
60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža