Informaciono modeliranje zgrada: naša ponuda BIM rešenja

BIM proces je značajno promenio način na koji projektujemo i gradimo. Kompanija Promat Vam nudi kvalitetna BIM rešenja za Vaš građevinski projekat. Omogućavamo Vam da integrišete Vaša rešenja za pasivnu protivpožarnu zaštitu sa Vašim BIM projektom kako biste to podelili sa svim angažovanim građevinskim partnerima. 

Blok pozadina koja se sastoji iz tri horizontalna pravougaonika, od kojih je središnji, najširi, bele boje a druga dva crne.

Saradnja putem BIM-a u raznim fazama projektovanja objekata

Pogled odozgo na sto sa dokumentacijom, alatkama i kancelarijskim priborom, a oko koga su 4 radnika koji se bave proračunima.

Saradnja putem BIM-a u raznim fazama projektovanja objekata

Informaciono modeliranje zgrada (BIM) poboljšava saradnju između arhitekata, inženjera, graditelja i montažera u svakoj fazi projektantsko-građevinskog procesa. Sada nam BIM omogućava da putem jednog digitalnog sistema delimo sve relevantne informacije o građevinskom procesu. Pošto se projekti često prilagođavaju tokom građevinske faze, sada svi dobijaju iste informacije u isto vreme, pa mogu da rade prema istom građevinskom planu. Ovaj novi način rada sprečava greške i znatno povećava efikasnost.

Promat veruje da je saradnja ključni faktor za projektovanje i izgradnju najbolje protivpožarne zaštite za Vaš projekat. Zato arhitektama i inženjerima nudimo jedinstvenu uslugu. Razvijamo namenska BIM rešenja u cilju efikasne integracije njihovog plana pasivne protivpožarne zaštite sa njihovim BIM projektom. Svaki građevinski projekat je jedinstven, zbog čega Vam nudimo namensko BIM rešenje.

Tehnička podrška kompanije Promat

Javite se našem timu za tehničku podršku ako imate pitanja u vezi sa rešenjima za pasivnu protivpožarnu zaštitu, našim proizvodima i sistemima ili vam treba savet za ugradnju...

Tehnička dokumentacija

Pronađite listove sa podacima o proizvodima, brošure o sistemima, deklaracije o performansama, uputstva za ugradnju i druge dokumente koji Vam trebaju da biste obavili posao. 

60 godina stručnosti
Testirana i sertifikovana rešenja
Globalna servisna mreža