Protipožiarne dosky

Protipožiarne dosky sú podstatnou súčasťou požiarnej bezpečnosti stavby. Môžu byť použité napríklad na ochranu konštrukcií (oceľových, betónových, drevených a kompozitných), na vytvorenie požiarnych deliacich konštrukcií a na vzduchotechnické potrubia, ktoré slúžia na odvod tepla a splodín horenia.

Spoločnosť Promat vyrába jeden z najkomplexnejších a najefektívnejších sortimentov dosiek na trhu, ktorý ťaží zo širokej škály technológií dostupných v rámci podnikovej skupiny ETEX vrátane patentovaných technológií kremičitanu vápenatého PROMAXON® a PromaX®. Dosky Promat sú v plnej miere testované nezávislými akreditovanými ústavmi, sú nehorľavé a majú najdlhšiu životnosť podľa najprísnejších noriem. Ochranné systémy dosiek Promat boli navrhované so zreteľom na jednoduchú inštaláciu, vysokú produktivitu na mieste určenia a s ohľadom na zdravie zhotoviteľov a používateľov. K dispozícii sú rôzne produkty z dosiek, ktoré spĺňajú požiadavky na požiarnu odolnosť, akustické vlastnosti a preferované spôsoby inštalácie.

Ikona protipožiarne dosky
0 nájdené produkty

Filter

Podkategórie
Protipožiarne dosky
60 rokov odborných skúseností
Testované a certifikované riešenia
Globálna sieť služieb