Пожарозащитна строителна плоскост PROMATECT®-XS

PROMATECT®-XS е висок клас плоскост с изключителни показатели за пожарозащита на стоманени конструкции, подходяща за колони и греди с отворени или затворени сечения. Благодарение на свойствата си, могат да се гарантира защита от R 30 до R 300. Също така плоскостта е с високи механични свойства като удароустойчивост, якост на огъване и якост натиск.

PROMATECT®-XS е с правоъгълни ръбове и не съдържа опасни вещества, също така е и природосъобразна и рециклируема.

Моля, имайте предвид
Всички стойности на физически и механични величини са усреднени на базата на стандартното производство и изпитани в съответствие с вътрешни процедури. Типичните стойности са посочени за справка. Числата може да се различават в зависимост от използваните методи за изпитание. Ако някоя конкретна стойност е от първостепенно значение за дадена спецификация, моля, консултирайте се с техническия отдел на Promat.

 

60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване