Пожарозащитна мазилка PROMASPRAY®-P300

PROMASPRAY®-P300 готова смес на основата на вермикулит и гипс за вътрешни приложения при машинно или ръчно полагане. PROMASPRAY®-P300 е мазилкова система с ниско тегло, която осигурява високоефективна огнеустойчивост от 15 до 360 мин.

Повече информация

Области на приложение:

  • бетонни конструктивни елементи
  • стоманени елементи
  • дървени подове
  • стомано-стоманобетонни елементи с трапецовидна ламарина

Предимства:

  • лека и дълготрайна мазилка, подходяща за огнеустойчивост до 360 мин.
  • икономични и бързо нанасяне
  • подобрява топло и шумоизолацията
  • огнезащита за стоманени трапецовидни плочи

Реакция на огън: A1, non-combustible
Алкалност (около): 8,5pH
Съхнене, първи пласт: 10-15h
Топлопроводност @ 20 °C (около): 0,078W/m K
Температура при нанасяне min.: 5°C
Температура при нанасяне max.: 35°C
Срок на годност: 12months
Температура на съхранение Min: 5°C
Температура на съхранение Max: 45°C
60 години опит
Изпитани и сертифицирани решения
Глобална мрежа за обслужване